Spring til hovedindhold

Helle Timm fratræder som forskningsgruppeleder i REHPA

Professor Helle Timm fratræder pr. 1. december 2020 sin stilling som forskningsgruppeleder i REHPA.

Helle Timm er og har været en vigtig grundpille i opbygningen og udviklingen af REHPA som nationalt videncenter, siden REHPA blev dannet i 2015. Her var Helle Timm del af centerledelsen sammen med Ann-Dorthe Zwisler, indtil hun selv valgte at trække sig fra det administrative arbejde for at hellige sig forskning, udvikling og formidling. Helle Timm var i perioden 2012-2019 ansat i et tidsbegrænset professorat med særlige opgaver (MSO). I forbindelse med udløbet af åremålsansættelsen tiltrådte Helle Timm efter flot videnskabelig bedømmelse i fast professorat på SDU primo 2020 og fortsatte med ledelse af forskning i palliation og rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom.

Helle Timm

Helle har først og fremmest været leder for forskningsgruppen for palliation og en del af REHPAs ledergruppe med ansvar for forskningsbaseret myndighedsbetjening og udviklingen af nationale, internationale og tværfaglige samarbejder om palliation.

REHPA og Helle Timm fortsætter heldigvis samarbejdet, da Helle videre frem er tilknyttet videncenteret som professor, men i begrænset omfang og med fokus på udvalgte forskningsopgaver inden for koordinering af rehabilitering og palliation. Det glæder videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler og resten af REHPA, at samarbejdet fortsætter.

Kim Brixen, sygehusdirektør, Odense Universitetshospital, takker for det mangeårige samarbejde, hvor Helle Timm har været en vigtig drivkraft bag dokumentation, koordinering og udvikling af særligt det palliative felt i Danmark og derudover har bidraget med et indgående kendskab til det at være et videncenter.

Helle Timm var i årene 2009-2015 centerchef for Palliativt Videncenter, der i 2015 indgik i det nuværende REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Helle Timm er magister i kultursociologi og har en ph.d. i sundhedsvidenskab.

Til top