Spring til hovedindhold

Hjertepatienter oplever søvnforstyrrelser både i akutte og stabile sygdomsperioder

Nyt systematisk review beskriver og vurderer målemetoder anvendt i søvnstudier for personer med koronar hjertesygdom.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at personer med koronar hjertesygdom oplever søvnforstyrrelser både i den akutte og i den mere stabile fase af sygdommen. Hos personer med akut koronar hjertesygdom ses der betydelige søvnforstyrrelser med en normaliseringsperiode på op mod 6 måneder. Sværhedsgraden af koronar hjertesygdom har betydning for, hvor udtalt søvnforstyrrelsen er, og der ses en tendens til, at søvnforstyrrelser ofte forekommer sammen med symptomer på angst og depression.

De fleste studier har imidlertid kun én måling samt kort opfølgning under 6 måneder. Der efterspørges derfor, at fremtidige studier er designet med gentagende søvnmålinger med opfølgningstid ud over 6 måneder.

Det systematiske review er publiceret i artiklen Sleep Disturbances in Patients With Coronary Heart Disease: A Systematic Review, som er publiceret i PubMed.

Arbejdet med det systematiske review er resultatet af et forskningssamarbejde mellem REHPA og Michael Tvilling Madsen, læge og ph.d.-studerende på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, Køge. Michael Tvilling Madsen har som del af sin ph.d. haft et forskningsophold hos REHPA med fokus på hjertepatienter og deres søvnforstyrrelser.

Forfattere: Michael Tvilling Madsen, Chenxi Huang, Graziella Zangger, Ann-Dorthe Zwisler, Ismail Gögenur.

Læs mere om projektet: https://www.rehpa.dk/projekter/maalemetoder-til-at-vurdere-soevn-i-relation-til-koronar-hjertesygdom-et-systematisk-review/

Til top