Spring til hovedindhold

Anbefalinger for den palliative indsats er sendt i offentlig høring

Sundhedsstyrelsen har sendt “Anbefalinger for den palliative indsats” i offentlig høring.

Anbefalingerne er en revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011. De overordnede formål med anbefalingerne er at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose, samt at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale palliative indsats. Formålet er desuden at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og dermed sammenhængen i patientforløb.

Læs mere og download udkast til Anbefalinger for den palliative indsats

Høringsfristen er den 23. oktober 2017.

Til top