Spring til hovedindhold

”Jeg ville elske at se noget som REHPA i Skotland”

Efter fem år som adjungeret professor ved REHPA går David Clark, der også er professor ved University of Glasgow, på pension med årets udgang. Specielt sammentænkningen af palliation og rehabilitering hos REHPA har interesseret ham.

Professor David Clark fra University of Glasgow har været adjungeret professor ved REHPA, stort set siden videncentret blev oprettet. Fra november 2016 har REHPA haft stor gavn af Davids store viden om og engagement i det palliative felt. Nu går den garvede professor på pension.

Arbejdet hos REHPA har været en fantastisk læringsmulighed for mig. Jeg har haft mulighed for at samarbejde med en række klinikere og forskere og besøge både hospitaler og hospicer. Samtidig har jeg fået et indblik i kræftrehabilitering i kommunerne og forstået mere om historien og udviklingen af ​​den palliative indsats i Danmark. Palliation i Danmark er meget højt rangeret globalt set. Der er dog stadig problemer med dækning, tilgængelighed og lige adgang, ligesom i mange andre lignende lande. Der bliver gjort meget for at forstå behovene hos dårligt stillede grupper i samfundet, og hvordan de kan blive hjulpet af palliative indsatser,

siger David Clark.

Han fortsætter:

Jeg er imponeret over, hvordan kollegaer i Danmark er engagerede i moderne palliative metoder. Ofte er de stadig forankret i de underliggende principper for hospicepleje, som blev kortlagt af de tidlige pionerer. Den vedvarende interesse for Cicely Saunders’ koncept om ‘total smerte’ er et godt eksempel på dette.

David Clark

Hospice skal være et sted for innovation

Globalt set gør palliation langsomme fremskridt. Selv efter WHO’s resolution om palliation fra 2014 har de målbare gevinster været svære at få øje på, ifølge David.

Der er i øjeblikket stor interesse for medmenneskelige fællesskaber og lokalt baserede sociale indsatser for at støtte mennesker med alvorlig sygdom og dem, der er i slutningen af ​​livet. Hvis disse viser sig at være bæredygtige og kan fungere i harmoni med professionelle og kliniske tjenester, så kan der opnås meget. Hospicer har også en rolle her og skal ses som steder for innovation. Vi skal ikke se dem som specialenheder til symptomkontrol, men som centre hvor nye ideer vokser og afprøves. I Danmark har hospicerne gode ressourcer fra det offentlige sundhedsvæsen. De kunne være modelsteder for at samle palliation og rehabilitering og for gode undersøgelser til at belyse effekterne.

David Clark

Inspirerende at samle palliation og rehabilitering

I de fem år David Clark har været tilknyttet REHPA, har han blandt andet været fascineret af REHPAs rolle i at sammentænke palliation og rehabilitering.

Mødet mellem palliation og rehabilitering er fascinerende. At samle de to allerede eksisterende centre for palliation og rehabilitering for at skabe REHPA var et inspireret træk. De to felter har særskilte historiske, kliniske, organisatoriske og politiske elementer. Sammen med Helle Timm og Jette Thuesen forsøgte jeg i en artikel at beskrive hovedkomponenterne i dette, og hvordan de relaterer til hinanden. REHPA har en vigtig rolle i at anerkende historien og i at eksperimentere med måder, hvorpå de to felter kan integreres til gavn for mange mennesker,

siger David.

REHPA-forløb skal være med til at understøtte udviklingen

Kombinationen af rehabilitering og palliation er noget, der interesserer David meget. Mange mennesker lever i dag ofte i længere tid med en kronisk sygdom. Derfor ser David et stort potentiale i at kombinere de to felter:

Mulighederne for at lindre symptomer og for at tage fat på præferencer i livets afslutning og spørgsmål om dødelighed, samtidig med at man opretholder fysisk funktion, daglige aktiviteter og god livskvalitet, er vigtig. Koordinering af rehabilitering og palliation ser ud til at være en del af kernen og ​​et af sundheds- og socialsystemets nøgleansvar. Det fortjener mere opmærksomhed og flere ressourcer.

David Clark

David mener, at REHPA har en stor opgave i at koordinere rehabilitering og palliation yderligere, og at REHPA-forløbene kan bidrage til den proces.

De kvalitative undersøgelser baseret på REHPA-forløb giver ikke kun indblik i oplevelsen af ​​at deltage i et REHPA-forløb, men fortæller os også en hel del om sygdom og afslutningsoplevelser hos mennesker i den moderne verden. Det har været fascinerende for mig, og jeg er glad for at se studierne blive offentliggjort. De skal være med til at understøtte udviklingen af koordinering mellem rehabilitering og palliation.

Jeg bor i Skotland, et land med samme indbyggertal som Danmark og med mange andre ligheder. Jeg ville elske at se noget som REHPA i Skotland! At være adjungeret professor hos REHPA har været fascinerende og behageligt. Jeg vil holde øje med REHPAs fremskridt i de kommende år,

afslutter David.

REHPA har været glade for det store engagement, David Clark har lagt i sin rolle som adjungeret professor i alle årene. REHPA takker for et godt samarbejdet og ønsker David alt det bedste fremover.

Til top