Spring til hovedindhold

Kortlægning af kræftrehabilitering: Kommuner kan hente inspiration fra Odense

Kræftplan IV stiller krav til landets kommuner om at sikre kvalitet og måle effekt af rehabilitering. Nu kan landets kommuner hente inspiration til arbejdet via en ny rapport om kortlægning af kræftrehabilitering i Odense Kommune.

Odense Kommune og REHPA har kortlagt kræftrehabilitering i Odense Kommune som led i kommunens arbejde med at vurdere datagrundlaget for kvalitetsudvikling af kræftrehabilitering. Arbejdet understøtter Kræftplan IV, der stiller krav til landets kommuner om at sikre kvalitet og måle effekten af rehabiliteringen. Erfaringerne fra Odense Kommune viser en pragmatisk metode til at vurdere datagrundlaget for kvalitetsudvikling af kommunens kræftrehabilitering uden større udgifter.

Både REHPA og Odense Kommune håber, at metoden kan inspirere andre kommuner til arbejdet:

REHPA og Odense Kommune har i samarbejde udarbejdet en pragmatisk metode til at kortlægge og analysere kommunens kræftrehabilitering. Kortlægningen har givet Odense Kommune en række brugbare og konkrete resultater, som de arbejder videre med. Vi ønsker i fællesskab at give erfaringerne videre til andre kommuner, som kan stå i samme situation. Rapporten giver et konkret bud på en metode, hvor kommuner pragmatisk kan anvende deres indsamlede kvalitetsdata til kvalitetssikring – uden større udgifter for kommunen.

Lars Tang, forsker i REHPA og medforfatter til rapporten

Konkrete resultater for Odense Kommune

Rapporten viser at målgruppen, der deltager i den kommunale kræftrehabilitering, er en meget heterogen gruppe af borgere. Samtidig skal Odense Kommune på flere områder udvikle og forbedre indsamlingen af data for at kunne stå mål med de indikatorer, som bliver fremhævet i ‘Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft’.

Odense Kommune viser med rapporten, at kommunen har fokus på kvalitetsudvikling på kræftområdet. Samtidig er der behov for nationale retningslinjer for at vejlede kommunerne og sikre, at arbejdet tager afsæt i en fælles tværsektoriel organisering af kvalitetssikring på sundhedsområdet.

Projektet udgør fundamentet for Odense Kommunes fremadrettede arbejde med kvalitetssikring, ligesom rapporten er del af grundlaget for en ny organisering af indsatsen for borgere med kræft med navnet ‘Center for Kræftrehabilitering og Palliation’.

Download rapporten: Kortlægning af kræftrehabilitering i Odense Kommune

Forfatterne

  • Fysioterapeut Amalie Jeppsen, Odense Kommune
  • Chefkonsulent Asger Kudahl, Odense Kommune
  • Forsker Lars Tang, REHPA

 

 

Til top