Spring til hovedindhold

Kræftpatienter kan finde støtte mod deres eksistentielle udfordringer i kunst, samtaler og omgivelser

Der er behov for fokus på eksistentielle aspekter i rehabiliteringen for kræftpatienter. Et forskningsprojekt viser, at kræftpatienter kan finde energi til livet gennem rehabilitering med fokus på eksistentielle behov.

Hvis jeg derhjemme siger: ’Hvad nu, hvis jeg skal dø af det her?’ (…) så taler familien det sådan lidt væk. Her er der kommet en samtale i gang om det, og det er blevet foldet ud. Det har været en befrielse – mere end jeg anede.

En deltager på rehabiliteringsopholdet ’Energi til livet’

Eksistentielle samtaler, kunstterapi samt æstetiske og naturskønne omgivelser hjælper kræftpatienter i deres eksistentielle udfordringer. Det viser resultater fra et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan man hjælper kræftpatienter, der ofte bliver konfronteret med tab af mening, eksistentiel ensomhed og andre eksistentielle udfordringer.

En forskergruppe med Niels Christian Hvidt og Kirsten Kaya Roessler, SDU som forskningsledere har udviklet og afholdt det innovative rehabiliteringsforløb ’Energi til livet – et eksistentielt forløb for mennesker med eller efter kræft’. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Psykologi og REHPA, alle fra SDU samt Løgumkloster Refugium. Formålet med forløbet var at bidrage til kræftpatienters rehabiliteringsproces ved at hjælpe mennesker med eller efter kræft til at håndtere eksistentielle udfordringer i deres livssituation.

Projektets relevans understøttes af et nyligt studium, hvor Niels Christian Hvidt sammen med forskere fra REHPA og projektgruppen har undersøgt data fra 6.640 kræftpatienter, der har været på rehabiliteringskursus på Dallund, (der gik forud for REHPA). Studiet viser, at 21 % af deltagerne rapporterede en eller flere ”åndelige/religiøse bekymringer”. Disse bekymringer var interessant nok mere udtrykte blandt yngre end ældre deltagere. Det afspejler, at det at blive ramt af kræft i livets midte er en større eksistentiel udfordring, end når det rammer senere i livet. Studiet bekræfter behovet for at inddrage de eksistentielle behov i rehabiliteringen, og det er beskrevet i artiklen ‘Spiritual, religious, and existential concerns of cancer survivors in a secular country with focus on age, gender,and emotional challenges i tidsskriftet Supportive Care in Cancer.

Tro, håb og kærlighed

Rehabiliteringsforløbet blev afholdt to gange i 2018; en gang på Løgumkloster Refugium og en gang på REHPA. De to forløb tilbød et program rammesat af temaet: Tro, håb og kærlighed og var designet med afsæt i følgende tre fokusområder:

  1. En kombination af gruppebaseret åndelig omsorg og eksistentiel psykoterapi modereret af en præst og en klinisk psykolog
  2. Kunstterapi modereret af en kunstterapeut med psykoterapeutisk baggrund
  3. Samspillet med natur og æstetiske omgivelser.

Erfaringerne fra projektet ’Energi til livet’ bekræfter, at der er behov for fokus på eksistentielle aspekter i den rehabiliterende indsats. Både brugere og fagprofessionelle oplever behov for og ønsker om, at der kommer en mere systematisk udvikling og implementering af rehabiliterende indsatser, der tilgodeser eksistentielle behov.

Forløbene viser, at størstedelen af deltagerne havde stor gavn af fokus på eksistentielle aspekter forbundet med et liv med kræft. Samtaler, kunstterapi og omgivelser har vist sig som virksomme fokusområder:

Den der tunge, tunge klods, jeg har haft om halsen, den er lettet rigtig meget.

En deltager på rehabiliteringsopholdet ’Energi til livet’ om samtalernes betydning.

Kunstterapien har for nogle givet er frirum og mulighed for at udtrykke svære tanker og følelser.
Omgivelserne har vist sig i sig at kunne være lindrende og rehabiliterende. Som en deltager fra Løgumkloster Refugium udtrykte det:

Jeg har fået så stor en følelse af, at jeg er værdig (…) Vi får lov til at vokse, vi får lov til at være mere med i samfundet, tror jeg, ud fra det her.

Men erfaringerne fra forløbene viser også, at der er borgere, som har brug for andre typer af tilbud, hvor eksistentielle problemstillinger skal nås på andre måder.

Formidling via notat, workshop og artikel

Forskergruppen formidler viden og erfaring fra projektet til praktikere og forskere bl.a. via notat, workshop og flere forskningsartikler, hvor én artikel er submittet og andre under udarbejdelse

Projektet er nu afsluttet, og erfaringerne fra de to forløb og workshoppen bekræfter, at der er behov for mere fokus på eksistentielle aspekter i den rehabiliterende indsats.

Målgruppen for notatet er sundhedsprofessionelle, undervisere, forskere og kunstnere, som har interesse for udvikling af nye metoder inden for rehabilitering og palliation eller har en særlig interesse for eksistentielle aspekter ved livstruende sygdom.

Kontakt: Niels Christian Hvidt, SDU, Kirsten Kaya Roessler, SDU, Vibeke Graven, REHPA.

Forfattere: Vibeke Graven, Elisabeth Assing Hvidt, Kirsten Kaya Roessler, Karsten Flemming Thomsen, Ole Lindqvist, Annette Rasmussen, Helle Skaarup, Nina Rottmann & Niels Christian Hvidt.

Til top