Spring til hovedindhold

Liv, død og håb blandt socialt udsatte grønlændere

I den forgangne uge har Vibeke Graven, seniorforsker ved REHPA sat spot på livets afslutning for mennesker med grønlandsk baggrund, der er i en socialt udsat position – både blandt brugerne af Det Grønlandske Hus i Aalborg og til et møde i Social- og Boligstyrelsens Netværk om udsatte grønlændere.

Ved workshoppen “Liv, død og håb”, som direktør Anna Lynge faciliterede og tolkede, fortalte Vibeke om sit arbejde med håb på kanten af samfundet og livet.

Deltagerne talte blandt andet om, at det hjælper at dele sine tanker om sygdom, død, sorg og  tab med andre, men det kan være svært at tale om. Deltagerne til workshoppen gav udtryk for, at de manglede tilbud, hvor de kan tale om sygdom, død og sorg på grønlandsk.

Deltagere til workshop i Det Grønlandske Hus

Det Grønlandske Hus Aalborg arrangerer fremadrettet en samtalecafe hver 14. dag, der åbner for fortsat dialog.

På netværksmødet i Social- og Boligstyrelsen bekræftede en lignende miniworkshop behovet for at få mulighed for at tale om emner relateret til sygdom og død.

Kilder til håb

Til netværksmødet i Social- og Boligstyrelsen delte Vibeke Graven nogle af resultaterne fra projektet ”Et marginaliseret liv tæt på døden – livets afslutning for mennesker med grønlandsk baggrund i en socialt udsat position”.

Undersøgelsen giver et billede af mennesker, der på mange måder er dømt ude på forhånd. Gruppen har stor risiko for at få helt utilstrækkelig lindring ved livets afslutning. Der er ikke reel adgang til palliation og mange diagnosticeres alt for sent eller aldrig.

Vibeke Graven

Projektet har givet et indblik i, hvad der kan have betydning for livskvaliteten ved livstruende tilstande. Noget af det Vibeke fremhævede, som væsentlige kilder til livskvalitet og håb, var:

  • Tilbud om at tale om liv, sygdom, død, tab og håb på grønlandsk
  • Opmærksomhed på natur, kost og fællesskab som kilder til håb
  • Adgang til tolk og hjælp til at navigere i social- og sundhedsvæsenet
  • En generel ændring fra fordomskultur til undringskultur!

Læs mere om projektet og find flere resultater fra undersøgelsen

Til top