Spring til hovedindhold

’Livets Afslutning’ vandt Danske Regioners pris for Årets Borgerinddragende initiativ

Ved Danske Regioners generalforsamling blev initiativet ’Livets Afslutning’ i Midtklyngen i Region Midtjylland kåret som Årets Borgerinddragende initiativ 2022.

Hospitalsenheden Midt, kommunerne Skive, Viborg og Silkeborg, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og lægerne i Midtklyngen har udviklet initiativet ‘Livets Afslutning’ i tæt samarbejde med borgerne. Formålet med projekt har netop været at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker på et oplyst grundlag.

De sundhedsprofessionelle skal være kompetente til at tage samtaler med borgere og pårørende om liv og død. Når borgere, patienter og pårørende inddrages i forløbet tidligt, kan de forholde sig til eksempelvis muligheder for behandling hjemme eller på hospitalet.

– Vi mangler et fælles dokumentationssystem, eller et sted alle parter kan tilgå vigtig relevant information om patienten. For eksempel om behandlingsniveau og om ønsker i forhold til genoplivning. Lige nu har vi forskellige dokumentationssystemer på hospitalerne, i kommunerne og ved praksislægerne,

Helle Skytte Andersen, oversygeplejerske på Hospitalsenhed Midt

Maila Tandrup, Omsorgschef fra Viborg kommune og Helle har fælles formandsskab for projektet ’Livets Afslutning’.

Projekt ‘Livets Afslutning’ har været det mest meningsfulde projekt, vi har deltaget i – ingen tvivl,

Helle Skytte Andersen og Maila Tandrup
Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau med repræsentanter fra projekt ‘Livets Afslutning’ Foto: Danske Regioner

Projektet giver mulighed for, at patientens oplysninger kan overføres mellem hospital, kommune og almen praksis. Det bidrager til at sikre, at patientens ønsker kan blive til virkelighed på tværs af sundhedsvæsenet.

– Værdi for borgeren giver mening for medarbejderne

Som en del af projektet er der udarbejdet pjecer, animationsfilm, e-learning og dilemaspil. I løbet af foråret 2022 bliver det tilgængeligt på en hjemmeside eller en fælles platform.

 – Vi håber, projektets resultat og redskaber vil være til inspiration for andre, og at der bliver et øget fokus i samfundet i forhold til at tage samtaler om liv og død, i fredstid.  Vi fandt med projektet ud af, at i alt for mange tilfælde havde vi manglende viden, kompetencer og muligheder i forhold til at kunne efterleve borgernes ønsker for den sidste tid. Det har vi gjort noget ved nu, og vi arbejder aktuelt med implementering af viden og værktøjer,

Maila Tandrup

I den afsluttende projektperiode fra maj 2021 til august 2022 er Sundhedsstyrelsen vært for netværksmøder. Her er formålet at udbrede ’Livets Afslutning’ og de andre projekter, der har fået tildelt midler fra værdighedspuljen under Sundhedsstyrelsen.

– Vi er lykkes med projektet og implementeringsdelen, fordi der har været massiv ledelsesopbakning og et tydeligt formål med projektet, som giver mening for borgere og medarbejdere. Når det giver værdi for borgeren, giver det mening for medarbejderne. Vi har haft succes med fælles formandskab på tværs af kommune og hospital.

Maila Tandrup

Maila Tandrup forstætter:

– I den sidste del af projektet har vi ansat projektledelse, til at understøtte implementeringsdelen. Det har været helt afgørende at have noget ”power” på den del. Sikring af aftaler, fremdrift og koordinering har været helt centralt,

Læs mere om projektet

Onsdag den 20. april 2022 modtog projektet desuden Kommunal Sundheds initiativpris “Den Gyldne Tråd 2022” ved KL’s sundhedskonference.

Til top