Spring til hovedindhold

Lungeforeningen kårer Helle Timm som Lungehelt

Mennesker med lungesygdomme, som bl.a. KOL, kan have stort behov for palliation, men får det sjældent tilbudt. Netop palliation til medicinske patienter er et af Helle Timms fokusområder, når vi taler udvikling af palliation og rehabilitering, og det er en af grundene til, at Lungeforeningen har kåret professor Helle Timm som deres Lungehelt september 2018.

Lungeforeningen skriver som begrundelse for kåringen:

Helle Timms engagement, som forskningsleder for REHPA og hendes bidrag til både at italesætte behovet og gøde jorden for palliation og lindrende behandling til lungepatienter, er enestående. Sammen med Lungeforeningen var hun og andre i 2013-2014 med til at sætte fokus på palliativ indsats for mennesker ramt af KOL. Det resulterede i en rapport, der viste, at alvorligt KOL-syge slet ikke får den hjælp, de har brug for – og at der meget mere at gøre. Lige siden har Helle Timm arbejdet utrætteligt, vedholdende og kreativt på at forbedre livet for lungesyge og deres nærmeste.

Lungenyt, september 2018

Helle Timm og resten af REHPA er stolte over anerkendelsen:

Vi skal fortsat arbejde for, at alle mennesker med livstruende sygdom får palliative tilbud, når det er relevant. Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for palliativ indsats fra 2017 sætter fokus på, at alle patienter med livstruende sygdom skal tilbydes palliation, når der er behov – uanset diagnose, samt at især den basale palliative indsats, det vil sige indsatsen i kommunerne, i almen praksis og på hospitalsafdelinger skal udvikles. Heldigvis er der flere aktiviteter og resultater, der peger i den rigtige retning.

Helle Timm

Forskning og udvikling af palliativ indsats til KOL-patienter

Rapporten ”Palliativ indsats til KOL-patienter” udkom februar 2013, men er desværre stadig aktuel. Rapporten dokumenterede for første gang danske KOL-patienters behov for palliativ indsats. Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Lungeforeningen og daværende Palliativt Videncenter (nu REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation).

Dansk Lungemedicinsk Selskab har udarbejdet dokumenter, der sætter fokus på palliation til lungemedicinske patienter:

Et ph.d.-projekt fra 2017 ‘Improving the palliative care of people with chronic obstructive pulmonary disease in home care. A participatory action research project’ af Camilla A. Mousing viser, at det kan lade sig gøre at udvikle den kommunale pleje til KOL-syge i eget hjem via uddannelse og samarbejde. Læs om ph.d.-projektet i artikler fra Sygeplejersken:

Udviklingsprojektet CAPTAIN fra Nordsjællands Hospital viser, at det kan lade sig gøre at udvikle indsatsen til KOL-syge på sygehuset og i eget hjem via koordinering og kontinuitet i indsatsen: Ny vej frem for patienter med KOL

Til top