Spring til hovedindhold

Mere tid til hjertepatienter og forskning

Efter seks år for bordenden i REHPA har Ann-Dorthe Zwisler givet stafetten som videncenterchef videre. Nu vil hun have større fokus på hjertepatienterne og forskningsbaseret udvikling af det nære sundhedsvæsen.

– Det er Ann-Dorthe, der har formet REHPA til det, vi kender det som i dag. Hun har sikret, at REHPA er garant for høj faglig kvalitet. Og hun har formået at samle to organisationer til et velfungerende og anerkendt videncenter, siger Kim Brixen, lægelig direktør ved Odense Universitetshospital og formand for REHPAs rådgivende styregruppe.

Ann-Dorthe blev ansat som videncenterchef, da PAVI – Palliativt Videncenter og Dallund blev lagt sammen i 2015. Hendes primære opgave har været at skabe et forskningsbaseret videncenter, hvor sammenhængen mellem palliation og rehabilitering blev styrket og forskningen på tværs blev understøttet.

– Det har været en lang proces, og der har været bump undervejs. Men jeg er stolt af, hvor langt vi er nået på de seneste seks år. Alle har ydet en stor indsats for at være med til at skabe et fagligt kompetent forskningsbaseret videncenter med gode ophold i en velfungerende forskningsklinik og valid forskning, der kommer borgere med livstruende sygdomme og deres pårørende og efterlevende til gavn, siger Ann-Dorthe.

Fortsætter med forskningen

Selvom Ann-Dorthe ikke er videncenterchef længere vil hun stadig have sin gang i REHPA. Hun fortsætter som klinisk professor med fokus på forskning i hjertesygdomme og det nære sundhedsvæsen. Ann-Dorthe har savnet forskningen og ikke mindst arbejdet med patienter. Begge dele vender hun nu tilbage til. Udover at være professor ved REHPA, bliver hun overlæge på hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital.

– Jeg glæder mig til at få mere tid til det kliniske arbejde med patienterne kombineret med udviklingsarbejde og forskning, siger Ann-Dorthe Zwisler.

– Direktionen på OUH og SDU, har sammen med REHPA og afdelingsledelsen på hjerteafdelingen taget et modigt og visionært skridt. De har skabt en kombinationsstilling med fokus på udvikling af det nære sundhedsvæsen, forebyggelse, rehabilitering og palliation ved hjertesygdom. Den opgave ser jeg frem til at løfte sammen med kollegaer på hjerteafdelingen, de fynske kommuner og REHPA, og ikke mindst de mennesker det hele handler om, fortsætter hun.

Ann-Dorthe tiltræder stillingen som kardiologisk overlæge, professor i hjertesygdom, forebyggelse, rehabilitering og palliation ved kardiologisk afdeling B, OUH pr. 1. 9. 2021 efter en orlovsperiode.

– Ann-Dorthe skal have en stor tak for sin centrale rolle i at etablere REHPA i sin nuværende form. Hun giver et center videre, der har høj aktivitet, veludviklede koncepter for forskningsophold og en stor videnskabelig produktion, siger Kim Brixen, og fortsætter: – Det glæder mig, at Ann-Dorthe fortsat vil være tilknyttet REHPA og OUH, og at hun som professor kan bidrage både til REHPA og til forskningsbaseret udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Til top