Spring til hovedindhold

Netværk styrker palliation i nordsjællandske kommuner

Projekt i Gribskov Kommune øger de basale palliative kompetencer hos medarbejderne. Samtidigt har det inspireret til et netværk for alle otte nordsjællandske kommuner.

Nordsjællands Hospital, Gribskov Kommune og praktiserende læger gik i 2021 sammen for at sikre sammenhængende patientforløb for borgere i den sidste del af livet. Projektet hed ‘BYG BRO’. Formålet var at højne kompetencerne på det basale palliative niveau hos medarbejderne samt at etablere et samarbejde på tværs af sektorer.

Vi har fået et fælles sprog om palliation, som vi ikke har haft før. Alle faggrupper kan tale med om palliation og er opmærksomme på det.

Mathilde Duckert, palliationssygeplejerske i Gribskov Kommune

BYG BRO-projektet i Gribskov har betydet, at palliationen er sivet ind i organisationen på en bredere måde, end den har været tidligere.

– Vi har fået et fælles sprog om palliation, som vi ikke har haft før. Alle faggrupper kan tale med om palliation og er opmærksomme på det. Vi kan have det med på vores triagemøder. Det har gjort en forskel i den måde, vi ser borgerne på, og den måde vi tænker palliation på, siger Mathilde Duckert, der er palliationssygeplejerske i Gribskov Kommune.

Hun fortsætter:

– Vi er kommet tættere på hinanden på tværs af sektorerne. Samarbejdet med både de praktiserende læger og palliativ enhed på hospitalet er blevet meget nemmere. Vi er blevet synlige for hinanden og har en god kontakt. Vi ved, hvem vi skal ringe til, og det gør en forskel for borgerens forløb.

Medarbejdere undervises løbende

Næsten 150 medarbejdere i Gribskov Kommune er blevet undervist i basal palliation af Palliativ Enhed på Nordsjællands Hospital og kommunens eget plejepersonalet. Mathilde Duckert har overtaget undervisningen fra Palliativ Enhed. Fire gange om året afholder hun undervisning, så også nye medarbejdere har handlekompetencer inden for basal palliation.

Medarbejderne i Gribskov Kommune bruger også SPICT-4ALLTM til at afdække om borgere har brug for en palliativ indsats.

– Det er ofte social- og sundhedshjælperne, der kommer i hjemmet, der skal opdage, når en borger får palliative behov. Her er SPICT-4ALLTM et nemt redskab, der kan hjælpe til at afdække, om der dukker et palliativt behov op. Det giver et godt fingerpraj om, hvornår vi skal begynde at tale om palliation, siger Mathilde Duckert.

Inspireret til netværk blandt kommuner

BYG BRO-projektet er en fokuseret indsats med undervisning og sparring. Medarbejdere fra Gribskov Kommune været på studiebesøg på Palliativ Enhed på Nordsjællands Hospital og omvendt. Projektet er blevet til med midler fra BYG BRO-puljen, der er en del af Region Hovedstadens program for kompetence udvikling.

Hvis de har lavet en god pjece i Hillerød, er der ingen grund til, vi skal opfinde vores egen. Det er fedt at mærke det engagement, der er i netværket.

Mathilde Duckert, palliationssygeplejerske i Gribskov Kommune.

BYG BRO-projektet har inspireret til et nyt netværk om basal palliation blandt alle otte nordsjællandske kommuner. Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Allerød, Frederikssund, Hørsholm og Helsingør kommuner er alle repræsenteret i netværket. Nordsjællands Hospitals Onkologisk og Palliativ Afdeling deltager også i netværksmøderne.

– Vi videndeler på tværs af kommunerne og lader os inspirere af hinanden. Hvis de har lavet en god pjece i Hillerød, er der ingen grund til, vi skal opfinde vores egen. Det er fedt at mærke det engagement, der er i netværket. Det har også givet en forståelse for, hvor vi er forskellige, og hvordan vi kan nærme os hinanden, siger Mathilde Duckert.

Netværket giver et rum, hvor de kommunale repræsentanter kan diskutere palliation, og det er med til at holde emnet højt på dagsordenen – også blandt lederne.

– Der er en stor ledelsesopbakning til at tale om palliation, og det er vigtigt. Det åbner nogle døre for, at vi kan holde fast i udviklingen, siger Mathilde Duckert.

BYG BRO-initiativet har desuden været afsæt for en fortsat udvikling af de gode rammer for, at borgere kan opleve den sidste tid i hjemmet. Denne udvikling sker i regi af ‘Det Nationale Ledelsesprogram’, hvor ledere fra Nordsjællands Hospital, Fredensborg og Gribskov Kommuner arbejder med at sikre den gode sektorovergang.

Må ikke blive en sovepude

Det er ikke en lille opgave at holde fast i at tænke basal palliation. Medarbejderne og de praktiserende læger i Gribskov Kommune har fået en større indsigt i basal palliation. Blandt andet kender og bruger de nu EORTC QLQ-C15-PAL, der er et skema til at afdække livskvaliteten hos borgere sidst i livet. Det betyder ikke, at opgaven er løst. Ifølge Mathilde Duckert er det en kontinuerlig opgave.

– Det må ikke blive en sovepude for os. Vi er ikke i mål med forbedringsarbejdet. Det er et kontinuerligt arbejde. Vi skal holde fast i palliationstriagen, hvor vi en gang om måneden gennemgår alle borgere, der har behov for en palliativ indsats. Vi skal fortsat tale palliation i hverdagen, fortsætte undervisningen og hjælpe hinanden på tværs af kommuner og sektorer. Vi er blevet opmærksomme på flere områder, der skal arbejdes med for at blive bedre. Særligt sektorovergangen, når en borger med palliative behov bliver indlagt og udskrevet, er udfordrende.

For at sikre at alle medarbejdere i Gribskov Kommune kender til arbejdet med palliation, har kommunen lavet en lille film. Her fortæller blandt andet en praktiserende læge, en hjemmesygeplejerske og en sygeplejerske fra Palliativ Enhed på Nordsjællands Hospital om deres oplevelser med Byg Bro-projektet.

Hvis du har adgang til artikler fra Kommunal Sundhed, kan du læse mere om det tværkommunale netværk på Kommunal Sundheds hjemmeside

Til top