Spring til hovedindhold

Ny dansk uddannelse i Palliativ Medicin er nu åben for tilmelding

Der er nu åbnet for ansøgninger til den nye uddannelse i Palliativ Medicin som Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin sammen har taget initiativ til. Deadline for ansøgninger er 1. september 2022.

Der er 24 pladser på den nye uddannelse. Pladserne er fordelt mellem hver region.

Det er et klart løft til det palliative område, at der nu kommer flere læger med specialistviden om palliativ behandling. Alle specialiserede palliative enheder i Danmark, skal have mindst en fuldtidsansat læge uddannet som fagområde-specialist i palliation. Det mål bliver lettere at nå nu. Jeg er overbevist om, at det kommer både patienter og pårørende til gavn, at der kommer flere læger med specialistviden om lindrende behandling.

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef hos REHPA

Seks moduler på to år

Om baggrunden for uddannelsen står der på tilmeldingssiden:

”I sin tilgang til den palliative patient, har den palliative mediciner behov for en mangfoldig viden om forskellige sygdomme og patientens forløb, uafhængigt af speciale og diagnosegruppe, og samtidig er der behov for højtspecialiseret viden og færdigheder omkring symptombehandling, kommunikation samt psykosocial og eksistentiel støtte ved livstruende sygdom og livets afslutning.”

Uddannelsen til fagområde specialist tager to år og henvender sig til læger, der arbejder med specialiseret palliation. For at blive godkendt som fagområdespecialist skal du være ansat på fuld tid ved en specialiseret palliativ enhed i uddannelsesperioden, du skal også være uddannet speciallæge inden for et af følgende specialer:

 • onkologi
 • almenmedicin
 • internmedicinsk
 • kirurgisk speciale
 • samfundsmedicin
 • anæstesiologi
 • andre relevante specialer

Undervisningen er fordelt på seks moduler af hver fem dages varighed. Modulernes temaer er:

 • Symptomlindring af patienten med livstruende sygdom
 • Lindring og støtte af patient og pårørende ved livets afslutning
 • Kommunikation som arbejdsredskab i samtalen med mennesker, der har alvorlig sygdom tæt inde på livet
 • Faglig udvikling indenfor palliativ medicin
 • Vejledning, uddannelse og undervisning i palliativ medicin
 • Medvirken til palliativ medicinsk forskning
 • Tværfagligt samarbejde
 • Refleksion over egen praksis

Læs mere om uddannelsen

Til top