Spring til hovedindhold

Ny leder af Forsknings- og Videndelingsgruppen

Palliation og rehabilitering skal sammentænkes yderligere både i forskning og i praksis. Det skal overlæge Kristoffer Marså, der er den nye leder af REHPAs Forsknings- og Videndelingsgruppe, være med til at sikre.

Kristoffer Marså er uddannet lungemediciner og har haft fokus på rehabilitering og palliation af primært patienter med KOL og lungefibrose.

Hos REHPA skal Kristoffer Marså blandt andet være med til at sikre sammentænkning, koordinering og synergi mellem aktiviteter på tværs af REHPA og bidrage til at sikre, at REHPAs arbejde har relevans for og er forankret i praksis, herunder for eksempel relevant brugerinvolvering.

Vi glæder os til at byde Kristoffer velkommen i REHPA. Der venter et spændende arbejde med blandt andet at sammentænke rehabilitering og palliation yderligere, både i praksis og i forskningen på tværs af sektorer. Sammen med Forsknings- og Videndelingsgruppen kan Kristoffeer være med til at løfte fagligheden og fællesskabet i og uden for REHPA i forhold til rehabilitering og palliation.

Ann-Dorthe Zwisler, videncenterchef, REHPA

Der skal være gangbroer mellem siloerne

I stigende grad, hen over de sidste par år, har lægegerningen taget mig væk fra det kliniske arbejde med patienter og mere over i forskning og ledelse.

Kristoffer Marså

I sin forskning har Marså primært arbejdet med palliation, men det seneste år har han også været med til at lave kvalitative studier om patienter, pårørende og personales oplevelser under Corona-epidemien.

Kristoffer Marså kommer fra en stilling som overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, hvor han har været specialeansvarlig for Lindrende Behandling, en specialiseret palliationsenhed. Enheden har et mål om at udvikle et palliativt tilbud, der er diagnoseuafhængigt og har opnået, at 30 % af patienterne i enheden har medicinske diagnoser.

Vi har i stigende grad lavet et så effektivt system, at flere mennesker oplever, at de falder mellem to stole. Jeg oplever, at mange kronisk syge mennesker og andre alvorligt syge netop føler sig svigtet, håbløse og med et stort tab af menneskelig værdi i forbindelse med sygdom i de nuværende systemer i sundhedsvæsenet. Jeg tror, vi skal bevare siloerne og specialisterne, da de er nødvendige for at drive en type udvikling. Men samtidigt skal vi lave gode stærke systemer, som opfanger dem, der falder imellem stolene. Vi skal, som metafor, lave gangbroer mellem siloerne, eller puder mellem stolene.

I REHPA skal vi samme finde hinanden og finde en fælles fremtidig identitet for REHPA. Når vi sammen er landet, skal vi til at bruge al denne forandring som brændstof til at gøre REHPA et enestående center for vidensdeling og videnskabelse i både nationalt og internationalt perspektiv. 2021 skal placere REHPA som et fagligt fyrtårn.

Kristoffer Marså
Kristoffer Marså

Privat bor Kristoffer sammen Karen. Han har tre store børn, der stort set er fløjet fra reden, og en basset hound, der snart får selskab af en lille hvalp.

Til top