Spring til hovedindhold

Ny rapport fra CKSK om kræft og tilbagevenden til arbejde

Samspillet mellem mennesket med kræft og arbejdspladsen er utrolig vigtig, når mennesker skal tilbage til job efter kræftsygdom. Ny rapport fra Center for Kræft & Sundhed København sætter fokus på emnet.

Center for Kræft & Sundhed København har via en kvalitativ og praksisnær undersøgelse kigget på, hvordan kræft og den efterfølgende behandling påvirker mennesker, når de skal vende tilbage til jobbet efter sygdom. Undersøgelsen belyser emnet både fra medarbejdere, ledere og kollegaers perspektiv, og den viser bl.a., hvordan kræft og behandling ofte resulterer i fysiske og psykiske forandringer, der får betydning for tilbagevenden til arbejde efter hel eller delvis sygemelding. Den viser også, at ledere og kollegaer kan spille en stor og positiv rolle med at hjælpe medarbejdere ramt af sygdom tilbage til arbejde.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i kræft, men anbefalingerne kan overføres til andre alvorlige sygdomme, der medfører sygemelding.

Målgruppen for rapporten er bl.a. arbejdspladser, hvor både ledere og kollegaer kan få konkrete anbefalinger til, hvordan de kan hjælpe medarbejdere tilbage. Samtidig kan sundhedsprofessionelle få indsigt i et felt, der har stor betydning for patienter i deres rehabilitering.

Download rapporten: Kræftsygdom og tilbagevenden til arbejdet – Samspillet mellem kræftramte og arbejdspladsen, CKSK 2019

Mere information

Rapporten er udarbejdet af cand.scient.san.publ. Linnea Damslund i samarbejde med socialrådgiverne Mette Aabo og Jane Jensen, cand.scient.san.publ. Mathilde Damm og centerchef, læge Jette Vibe-Petersen, alle fra CKSK.

Kontakt Center for Kræft & Sundhed København – link til www.kraeftcenter-kbh.dk