Spring til hovedindhold

Ny rapport: Kræftrehabilitering i DK er nået langt, men der er stadig plads til forbedring

Ny rapport fra REHPA har kortlagt kræftrehabiliteringen i Danmark på hospitaler og i kommuner. Den viser en stor udvikling inden for kræftrehabilitering efter kræftplan III, men også at mange patienter ikke får den hjælp, de burde.

Kræftrehabilitering blev introduceret i Danmark omkring årtusindeskiftet og er del af indsatsen på kræftområder i alle sektorer. Det er et område under stadig udvikling, og der er for alvor kommet gang i udviklingen af tilbuddene efter kræftplan III. Men hvad er status, og hvordan kan vi fortsætte den gode udvikling? Det har REHPA undersøgt i rapporten ”Kræftrehabilitering i Danmark – kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner”.

Et hold forskere fra REHPA med Jette Thuesen i spidsen står bag kortlægningen. Hun fortæller, at kortlægningen giver værdifuld viden især lige nu, hvor Sundhedsstyrelsen arbejder med at revidere Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Kortlægningen har fulgt patientens vej igennem systemet, så vi har undersøgt praksis både på hospitaler og i kommuner, og vi kan blandt andet se, at langt fra alle patienter får identificeret deres behov for kræftrehabilitering. Og endnu færre får identificeret deres behov for palliation. Det er ellers en målsætning i det eksisterende forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft fra 2012, så man kan se denne kortlægning som en evaluering. Og resultatet viser, at både kommuner og hospitaler skal blive bedre til at identificere patienternes behov.

Jette Thuesen.

Kortlægningen viser, at både kommuner og hospitaler er nået langt med at implementere kræftrehabilitering, og at rehabilitering løses på tværs af sektorerne. Alligevel mangler der samarbejde på tværs af sektorerne, og især hospitalerne mangler viden og tillid til de kommunale tilbud. Ofte ved hospitalerne ikke, hvilke tilbud borgerne kan få i kommunen.

Anbefalinger for fortsat udvikling af kræftrehabilitering

REHPA kommer med fem anbefalinger på baggrund af kortlægningen:

  • Der er brug for at gentænke behovsvurderingspraksis, hvis behovsvurderingen skal leve op til forløbsprogrammets intention om, at alle patienter skal have identificeret behov for både rehabilitering og palliation
  • Det tværsektorielle samarbejde skal styrkes, især hvad angår opgavedeling og hospitalernes kendskab og tillid til kommunal kræftrehabilitering, hvis patienter systematisk skal henvises til relevante rehabiliteringsindsatser
  • Der skal udvikles mere ensartede kræftrehabiliteringsindsatser og evalueringsmetoder
  • Der skal udvikles faglige retningslinjer for kræftrehabilitering, og det skal evalueres, hvordan de efterleves i praksis
  • Der skal større fokus på rehabilitering ved fremskreden kræft og på palliativ indsats i relation til kræftrehabilitering.

Download rapporten: Kræftrehabilitering i Danmark – Kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Hvis du ønsker en trykt version af rapporten, så send en mail til rehpa@rsyd.dk med navn, organisation og postadresse.

Forfatterne bag rapporten

Jette Thuesen, Henriette Knold Rossau, Sarah Frausing, Lars Hermann Tang, Tina Broby Mikkelsen

Til top