Spring til hovedindhold

Nye anbefalinger for rehabilitering og palliation ved kræft

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. De nye anbefalinger har bl.a. fokus på senfølger ved kræft og på systematisk behovsvurdering.

Mennesker med kræft har meget forskellige behov for rehabilitering og palliation, og de behov kan vise sig både tidligt og senere i et forløb. Sundhedsstyrelsen har med revisionen af anbefalingerne bl.a. sat fokus på indsatsen i forhold til at hjælpe borgere med senfølger efter kræft.

Forløbsprogrammet beskriver, hvordan indsatsen kan organiseres, så mennesker, der har eller tidligere har haft kræft, og deres familier får tilbudt en målrettet og individuel indsats, der passer til deres behov.

Forløbsprogrammet anbefaler bl.a.:

  • at sundhedspersonalet systematisk vurderer, hvilke behov der er for rehabiliterende eller palliative indsatser i forbindelse med en kræftsygdom
  • at mennesker med behov for rehabilitering eller palliative indsatser bliver henvist fra sygehus eller almen praksis til en afklarende samtale i kommunen, der har til formål at afdække den enkeltes ønsker og behov, samt tilrettelægge indsatser herudfra
  • at styrke indsatsen i forhold til senfølger, også selvom senfølgerne opstår flere år efter endt behandling.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan downloade forløbsprogrammet

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe, hvor bl.a. REHPAs centerleder Ann-Dorthe Zwisler har deltaget.

Til top