Spring til hovedindhold

Nyt notat om selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt forløbsdeltagere ved REHPA Forskningsklinik

I et nyt REHPA-notat har forfatterne undersøgt, hvilke rehabiliteringsbehov, der muligvis kan afhjælpes med den samme indsats. På tværs af diagnoser har deltagerne på forløb i REHPA Forskningsklinik oplyst flere ensartede rehabiliteringsbehov.

1.693 deltagere, der har eller har haft kræft, følger efter hjertestop eller senfølger efter COVID-19, har, inden de deltog på et forløb i REHPA Forskningsklinik, svaret på spørgeskemaet ’Hvordan har du det?’. I et nyt notat undersøger forfatterne, hvilke rehabiliteringsbehov deltagerne selv rapporterer.

– Vi vil synliggøre, hvilke rehabiliteringsbehov der optræder hos deltagerene forud for forløb i REHPA Forskningsklinik. Samtidig vil vi med notatet undersøge, om de samme behov optræder hos mennesker, der har haft forskellige livstruende sygdomme. Vi undersøger også, om behovene er mere generelle udfordringer på tværs af sygdomme, siger Ida Fritsdal Refer, forskningsassistent ved REHPA og en af forfatterne bag notatet.

Forside af REHPA-notat nr. 28: Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom

PatientRapporterede Oplysninger (PRO) fra de mennesker, der har deltaget på rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik fra 2018 til 2023, ligger til grund for analyserne i notatet.

– Der er flere behov, der går igen blandt de mange deltagere på tværs af deres diagnose. Det drejer sig både om problemer eller behov inden for det fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle område, siger Ida Fritsdal Refer.

Behov der kan afhjælpes med samme indsats

Notatet viser, at deltagerne har problemer med at udføre sædvanlige aktiviteter, at de har smerter eller ubehag og oplever fatigue og søvnproblemer.

Deltagerne oplever også udfordringer med deres koncentration og hukommelse samt seksuelle problemer.

På nogle af de undersøgte områder ligner REHPA-deltagerne den almindelige befolkning samt andre mennesker med livstruende sygdom. På andre områder ser man i højere grad de forskellige rehabiliteringsbehov hos REHPA-deltagerne. Resultaterne viser, at særligt inden for fysiske og psykiske problemstillinger er der rehabiliteringspotentiale.

– Det er tydeligt, at deltagerne har flere rehabiliteringsbehov, der muligvis kan afhjælpes med den samme type indsats, uanset diagnose. Det er vigtigt, at fagpersonerne kender behovene, og hvor ofte de optræder. Derfor er det oplagt at gå videre med at undersøge, hvordan vi bedst muligt kan skabe indsatser til mennesker med flere kroniske og livstruende sygdomme i det samme gruppeforløb, så de kommunale rehabiliteringstilbud kan afspejle borgernes behov, siger Ida Fritsdal Refer.

Læs hele notatet som PDF og dyk ned i, hvilke behov der går igen på tværs af diagnoser

Eller se videoen, hvor Ida præsenterer notatet:

Præsentation af nyt REHPA-notat

Til top