Spring til hovedindhold

Nyt projekt undersøger behov for rehabilitering efter COVID-19

Et nyt eksplorativt udviklingsprojekt i REHPAs forskningsklinik vil undersøge rehabiliteringsbehov hos mennesker, der har haft COVID-19. I efteråret 2020 afholder REHPA to rehabiliteringsforløb for mennesker, der har haft COVID-19 og deres nærmeste pårørende med henblik på at indsamle erfaringer om deres behov for rehabilitering. Ansøgning for opholdene er åben nu.

Mange mennesker i Danmark har været syge i forbindelse med pandemien med COVID-19. Nogle har haft alvorlige problemer med vejrtrækningen og har haft brug for langvarig indlæggelse på hospitalet. En international systematisk litteraturgennemgang udarbejdet på baggrund af tidligere pandemier (SARS og MERS) viser, at personer, der har været syge i længere tid med virussygdom, efterfølgende oplever forskellige typer af udfordringer i forhold til deres psykiske og fysiske funktionsevne.

Desuden viser foreløbige viden, at COVID-19 i forskellig grad forårsager almen påvirkning, skader på lungevævet, sygdom i hjerte og kredsløb og samtidig medfører markant dekonditionering mv. Alt efter sygdomslængde, sværhedsgrad og forudgående funktionsevne kan personer, der har været syge med COVID-19, således have behov for rehabilitering på både specialiseret og alment niveau. Desuden kan mødet med akut livstruende sygdom og intensive indlæggelsesforløb have en markant psykologisk indvirkning på både patienter og pårørende.

Da COVID-19 er en ny virussygdom, mangler mange fagprofessionelle i det danske sundhedsvæsen viden om og erfaringer med, hvilke problemer af fysisk, psykisk og social karakter man oplever, efter det værste sygdomsforløb er overstået. Sundhedsvæsenet mangler viden om rehabiliteringsbehov og dermed om, hvordan rehabilitering kan tilrettelægges for de, som fortsat har gener. Derudover mangler der viden om, hvordan man som pårørende har oplevet og håndteret sygdomsforløbet i det akutte forløb, under indlæggelsen og i efterforløbet, samt om pårørende har brug for støtte?

Rehabiliteringsforløb i 2020

REHPA planlægger to forløb i månederne august-oktober 2020, der sætter fokus på, hvilke behov mennesker, der har været indlagt med COVID-19 og deres pårørende, har under sygdom og efter. Projektet vil indsamle erfaringer fra sygdomsforløbet og om behovet for rehabilitering, og resultaterne vil sikre værdifuld viden om rehabilitering nu og i fremtiden ved virus-udbrud.

Mennesker, der har været indlagt med COVID-19 med alvorlige vejrtrækningsproblemer, kan nu søge om ophold sammen med en nær pårørende. Det er gratis at deltage. Som deltager bidrager man til forskningen, samtidig med at man selv er deltager på et 4-dages rehabiliteringsophold med aktiviteter, undervisning og samvær, der retter sig mod at kunne fungere i hverdagslivet efter COVID-19 samt restituere både krop, psyke og det sociale liv.

Forløbene holdes den 24.-27. august og 28. september til 1. oktober 2020 hos REHPA i Nyborg.

Hvem kan deltage?

Deltagelse og ophold er gratis, og man kan deltage sammen med en nær pårørende, hvis

  • Man har været indlagt med COVID-19
  • Man har eller har haft besvær med vejrtrækningen
  • Man klarer sig uden ilttilskud
  • Man har andre gener efter COVID-19, som påvirker dagligdag og livskvalitet
  • Man har antistoffer mod COVID-19 eller er testet negativ for COVID-19 virus umiddelbart inden opholdet
  • Man kan og vil bidrage til REHPAs forskning via spørgeskemaer, interviews mv.
  • Man kan tale og forstå dansk
  • Man kan klare egen personlige hygiejne, medicinhåndtering m.v. selv, da REHPA ikke rummer mulighed for personlig pleje, behandling eller lægefaglig behandling.

Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde mellem REHPA og bl.a. Lungeforeningen, eksperter med viden om Coronavirus og COVID-19 sygdom samt udvalgte sygehuse og kommuner.

Mere info: Kontakt forløbsleder Dorthe Søsted

Præsentation af REHPAs forskningsklinik

I videoen møder du udvalgte medarbejdere og får et indblik i rammerne for internatopholdene hos REHPAs forskningsklinik.

Til top