Spring til hovedindhold

Nyt skema skal hjælpe med at identificere mennesker med palliative behov

SPICT™-skemaet hjælper sundhedspersonalet med at finde de mennesker, der er i risiko for at dø af deres sygdom, og som har behov for palliativ indsats.

I Danmark har vi et særligt sundhedspolitisk fokus på at udvikle basal palliativ indsats, men vi mangler redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats. Derfor har REHPA i en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe oversat og tilpasset SPICT™ -værktøjet til dansk og til danske forhold.

Et valideret redskab til alle sygdomme – ikke kun kræft

SPICT™-skemaet kan downloades gratis fra hjemmesiden 
https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-dk/

Det validerede redskab har vist sig at kunne identificere de patienter, som har brug for en holistisk behovsvurdering samt behov for planlægning af pleje og behandling.
Guiden, der fylder én side, er udviklet som et skema til brug på basalt palliativt niveau. Det vil sige i almen praksis, i hjemmesygeplejen, på plejecentre og på hospitalsafdelinger uden specialiseret palliativ indsats. Værktøjet kan bruges til alle patienter med livstruende sygdom, dvs. ikke kun kræft.

Læs mere om SPICT™-skemaet

REHPA har udgivet et notat om SPICT™-skemaet: Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) – Oversættelse til dansk – 2. udgave

Guiden er udarbejdet ved University of Edinburgh, som også har fungeret som sparringspartnere i oversættelsesprocessen. Læs mere om skemaet her: https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-dk/

Kontaktpersoner

 

Til top