Spring til hovedindhold

Nyt studie: Kvinder med brystkræft har stor glæde af rehabilitering

En ny undersøgelse viser, at kommunal rehabilitering påvirker den helbredsrelaterede livskvalitet hos kvinder diagnosticeret med brystkræft.

Rehabilitering giver kvinder med brystkræft større livskvalitet. Det bekræfter en ny undersøgelse i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Center for Kræft og Sundhed og REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

Der er stor mangel på viden om og tillid til kommunal rehabilitering, og derfor er den her undersøgelse så vigtig. Jeg håber, at vi nu med resultaterne i hånden kan give rehabiliteringen et boost, så flere læger vil se på det som en mulighed for at give deres patienter større livskvalitet under et sygdomsforløb.

Jette Vibe-Petersen, centerchef, Center for Kræft og Sundhed København, som blandt andet står bag undersøgelsen.

Også hos REHPA er professor og videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler stolt af resultaterne fra undersøgelsen:

Undersøgelsen viser, at rehabiliteringen i Københavns Kommune er på et internationalt niveau, og at kommunen formår at målrette indsatsen til de borgere, som har størst behov. Andre kommuner i Danmark bør helt klart følge Københavns flotte eksempel.

82 kvinder deltog i undersøgelsen, hvoraf 56 svarede på både før- og efter-spørgeskemaerne. Alle kvinder var diagnosticeret med brystkræft og blevet henvist af egen læge til rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København.

Deltagerne besvarede et spørgeskema ved start af deres rehabiliteringsforløb, undervejs og ved afslutning af forløbet. I spørgeskemaerne målte man den såkaldte ’helbredsrelaterede livskvalitet’ hos kvinderne. Over halvdelen (ca. 55 %) af deltagerne oplevede en stigning i helbredsrelateret livskvalitet som resultat af rehabiliteringsforløbet i centret.

Undersøgelsen viser også, at de kvinder, som har den laveste livskvalitet og det største rehabiliteringsbehov ved start i centret, har de længste forløb og modtager flere forskellige indsatser.

Undersøgelsens resultater er lavet i et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune og REHPA og er publiceret i en videnskabelig artikel: Municipality-based pragmatic rehabilitation stratified in accordance with individual needs – results from a longitudinal survey study

Forfattere: Sine Rossen, Karen Trier, Berit Christensen, Martina A. Eriksen, Ann-Dorthe Zwisler, Jette Vibe-Petersen.

Kontaktperson: Ann-Dorthe Zwisler

Fakta

Formålet med et kommunalt rehabiliteringsforløb er, at den kræftramte borger bevarer eller fremmer livskvaliteten under og efter kræftsygdom og -behandling. Undersøgelsen viste, at over halvdelen af de kvinder, som deltog i rehabiliteringen, mærkede en markant positiv stigning i helbredsrelateret livskvalitet efter forløbet.

Helbredsrelateret livskvalitet er et flerdimensionelt begreb, der kan bruges til at beskrive en persons selvopfattede fysiske og mentale helbred på et givent tidspunkt.

I undersøgelsen anvendes det kræftspecifikke spørgeskema FACT-B, som måler på fire sub-skalaer:

  1. Fysisk velbefindende, der omhandler sygdoms-symptomer og medicinske bivirkninger
  2. Følelsesmæssigt velbefindende, der omhandler nervøsitet og angst for døden
  3. Funktionelt velbefindende, der omhandler arbejdsduelighed, fritidsaktiviteter og nydelsen af disse
  4. Socialt/familiemæssigt velbefindende, der omhandler støtte fra venner/familie/partner.

Ud af de 82 borgere, der svarede ved rehabiliteringsstart, har 56 også svaret ved afslutning. Af de 56 havde 31 (ca. 55 %) en klinisk relevant stigning i helbredsrelateret livskvalitet, 19 (ca. 34 %) havde uændret helbredsrelateret livskvalitet og 6 (ca. 11 %) havde en klinisk relevant nedgang.

Til top