Spring til hovedindhold

Opdateret Håndbog om Rehabilitering på Ældreområdet fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen præsenterede den 15. november ’Håndbog om Rehabilitering på Ældreområdet – Viden, metoder og inspiration til praksis’.

’Håndbog om Rehabilitering på Ældreområdet’ er en fornyelse af ’Håndbog i Rehabiliteringsforløb på Ældreområdet’ fra 2016. REHPA har deltaget i følgegruppen bag projektet ’Virksom rehabilitering på ældreområdet’ 2021–2023, der har været ramme for udarbejdelsen af håndbogen.

Ved at samle og formidle erfaringer, viden og modeller fra rehabiliteringsteori og praksis er håndbogen, som titlen angiver, en inspiration til praksis. Bogen bruger mange eksempler og spørgsmål, der kan diskuteres i den hjemmelige praksis. Det gør bogen læsevenlig og nem at gå til.

Håndbogen er primært målrettet professionelle og konsulenter, der er beskæftiget i rehabilitering efter servicelovens §83a, (det der også har været kaldt ’hverdagsrehabilitering’). Den kommer omkring personcentreret rehabilitering, rehabiliteringsprocessen og hverdagen efter rehabilitering. Desuden er der et kapitel om ledelse og organisering og et om kvalitetsudvikling og data.

Syv pejlemærker skal bidrage til udvikling af praksis

I ‘Håndbog og Rehabilitering på Ældreområdet’ præsenteres syv pejlemærker for rehabilitering på ældreområdet:

  • Tag udgangspunkt i den enkelte ældre borgers perspektiv og hele livssituation.
  • Hav fokus på hverdagen, efter rehabiliteringen er afsluttet, så gevinsterne varer ved.
  • Husk, at rehabilitering er en ligeværdig samarbejdsproces mellem borgeren, fagpersonalet og eventuelle pårørende.
  • Skab rammer for det gode tværfaglige samarbejde.
  • Tilrettelæg rehabiliteringen, så borgeren får en så meningsfuld hverdag som mulig.
  • Understøt, at fagpersonalet har de rette kompetencer.
  • Hav løbende fokus på at forbedre jeres indsats.

Håndbogen er et vigtigt bidrag til udvikling af praksis på området, og der er klare forbedringer i forhold til håndbogen fra 2016. Blandt andet fylder ledelse og organisering samt kvalitetsudvikling og data mere. Mens nyt er kommet til, er andet røget ud.

Palliation er ikke nævnt i den nye udgave af bogen. Det er ærgerligt. Taget i betragtning, at mange ældre mennesker lever med livstruende sygdom, kunne det nok fortjene opmærksomhed. Mennesker, der lever med livstruende sygdom, kan have palliative behov samtidig med, at de har rehabiliteringsbehov. Det er vigtigt, at de fagpersoner de møder, også er opmærksomme på det. Rehabilitering på demensområdet berøres kun sporadisk i bogen. I det hele taget kan håndbogen ikke stå alene, hvis man ønsker at dykke mere ned i både teori og praksis for rehabilitering på ældreområdet. Internationalt er der de senere år sket en udvikling i forskning i hverdagsrehabilitering (reablement), og der er også enkelte danske forskningsprojekter, der tager fat i de udfordringer, der også er forbundet med rehabilitering på ældreområdet. Resultaterne af disse studier kunne man med fordel have inkluderet i bogen.

Jette Thuesen, lektor ved REHPA
Medarbejderportræt af Jette Thuesen

Er du interesseret i at vide mere om emnet, kan du herunder finde inspiration til videre læsning:

Download Håndbogen om Rehabilitering på Ældreområdet fra sst.dk

Håndbogen blev præsenteret på et webinar, som kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om emnet:

Rostgaard, T., Parsons, J., & Tuntland, H. (red.) (2023). Reablement in Long-Term Care for Older People: International Perspectives and Future Directions. (1 udg.) Policy Press. Transforming Care 

Thuesen, J, Feiring, M, Doh, D & Westendorp, RGJ (2023). ‘Reablement in need of theories of ageing: Would theories of successful ageing do?’, Ageing and Society

Bødker, M. N. (2019). Negotiating Needs, Negotiating Old Age: An ethnographic study of reablement in the everyday home care practices of a Danish municipality. PhD Thesis, University of Copenhagen.

Vedsegaard, H. (2019). Menneskers hverdagsliv med multisygdom i mødet med hjemmerehabilitering. Roskilde Universitet.

Thuesen, J., & Hansen, M. H. (2023). ’Demens og rehabilitering’. In H. Peoples, & H. Kaae Kristensen (Eds.), Hverdagsliv med demens (pp. 173-187). Gad.  

Timm, H. U., Thuesen, J., & Clark, D. (2021). Rehabilitation and palliative care: histories, dialectics and challenges. Wellcome Open Research, 6, [171].