Spring til hovedindhold

Patientuddannelse til hjertepatienter giver livskvalitet, men nedsætter ikke dødeligheden

Ny international undersøgelse bekræfter, at hjertepatienter, der får patientuddannelse som del af deres rehabilitering, oplever en forbedret helbredsrelateret livskvalitet. Patientuddannelsen påvirker ikke dødeligheden, men der er nogen evidens for, at andre hjerterelaterede sygdomstilfælde formindskes.

Hjertepatienter landet over deltager i patientuddannelse, hvor de modtager undervisning i deres sygdom og livet med sygdommen. Patientskolerne er ofte en del af rehabiliteringen for patienterne, og et nyt internationalt studie har undersøgt effekten af patientuddannelsen for hjertepatienter. Studiet er en opdatering af et tidligere studie, og det bekræfter, at patientskoler bør indgå i rehabilitering til hjertepatienter.

Formålet med patientuddannelse er at styrke patienternes håndtering af egen sygdom og forbedre deres helbredsstatus og livskvalitet. Undervisningen skal gøre patienterne i stand til på bedst mulig måde at leve livet med kronisk sygdom. Det foregår oftest ved at give patienterne viden om sygdom og om, hvordan de ændrer livsstil samt et socialt rum, hvor de møder andre mennesker med samme sygdom. Begge elementer hjælper patienterne til bedre forståelse af, hvordan man lever med og håndterer sit liv som hjertepatient. Undervisningen er tit en blanding af fysisk træning, socialt samvær og faglig viden, og målet er, at patienterne skal ændre livsstil for at mindske risikoen for yderligere komplikationer til hjertesygdommen. Det er oftest områderne kost, rygning og motion, hvor patienterne har brug for støtte til at ændre livsstil og vaner.

Et dansk eksempel på patientskole som del af hjerterehabiliteringen er Hospitalsenhed Vest og Vestklyngen i Region Midtjylland, der arbejder med mestring og læring som grundlag for patientuddannelse. Se mere på projektets side (eksternt link)

Ifølge denne internationale undersøgelse så nedsætter patientuddannelserne ikke dødeligheden eller reducerer antallet af nye hjerteinfarkter eller revaskulariseringer. Antallet af genindlæggelser pga. hjertesygdommen bliver heller ikke påvirket, selvom der er nogen evidens for, at det kan reducere andre hjerterelaterede sygdomstilfælde.

Fortsat behov for hjerterehabilitering

Resultaterne af reviewet understøtter internationale retningslinjer, om at patienter med hjerte-kar-relaterede sygdomstilfælde bør deltage i omfattende hjerterehabilitering, som inkluderer bl.a. patientuddannelse.  Den samlede forfattergruppe konkluderer, at patientuddannelse bør være del af den samlede rehabilitering, da det giver patienterne en bedre livskvalitet. Sundhed og behandling handler ikke kun om at folk lever længere, men også om de har et godt liv og har god livskvalitet, og et af målene for rehabilitering er at hjælpe folk til at kunne og turde leve livet trods sygdom.

Undersøgelsen viser også, at der internationalt er behov for at undersøge den klinisk bedste og samtidig mest kost-effektive måde at tilbyde patientuddannelse til mennesker med hjerte-kar-relaterede sygdomstilfælde.

Om undersøgelsen

Forfattergruppen bag Cochrane-reviewet er forskere fra Cochrane Heart Group, hvor bl.a. Henriette Knold Rossau, videnskabelig assistent i REHPA og adjungeret professor ved REHPA Rod Taylor begge indgår.

Reviewet inkluderer i alt 22 randomiserede kontrollede kliniske studier, som randomiserer 76.864 patienter med koronar hjertesygdom til enten en patientuddannelsesintervention eller til en kontrolgruppe uden patientuddannelse.

Læs artiklen: Patient education in the management of coronary heart disease

Til top