Spring til hovedindhold

Pensioneret læge Svend Lings er dømt for at have assisteret til selvmord

At Svend Lings har begået noget strafbart, har der ikke været tvivl om. Men strafudmålingen har været ventet med spænding. Se dommen her – link til domstol.dk

Lings’ ulovlige handlinger i forhold til at hjælpe folk til at begå selvmord, hans stiftelse af ”Læger for aktiv dødshjælp”, og mediernes interesse har bidraget til fornyet debat om behovet for en ændring af gældende dansk lovgivning. Konkret diskuteres således fortsat henholdsvis lovliggørelse af assisteret selvmord, henholdsvis aktiv dødshjælp.

Som altid bliver det nemt en diskussion ”for” og ”imod” med gentagelse af nogenlunde de samme argumenter (læs kronik af Helle Timm i Kristeligt Dagblad fra 2016). De sidste år har dog tegnet en lidt mere nuanceret debat, hvor de fleste er enige om, at der ikke nødvendigvis er nogen lovgivningsmæssig ”løsning” på lidende menneskers ønske om at afslutte livet af egen vilje/”før tid”.

Som samfund gælder det om at finde den mindst ringe løsning – og den diskuteres heldigvis vedvarende. REHPA har som videncenter ikke nogen ”holdning” til spørgsmålet om lovliggørelse af fx assisteret selvmord, men vi har en fortsat forpligtelse til at afdække, skabe og formidle viden også på dette område.

LÆS MERE OM AKTIV DØDSHJÆLP

Til top