Spring til hovedindhold

Ph.d.-studie: Nyt gruppeforløb til hjertepatienter med angst og depression

Mennesker, der har fået en hjertestygdom, kan udvikle angst og depression på grund af deres sygdom. Men der har ikke været et skræddersyet tilbud til disse patienter tidligere. Det har Annette Holdgaard gjort op med i sit ph.d.-studie.

Der mangler et rehabiliterende tilbud til psykisk belastede hjertepatienter. Det var den tanke, der inspirerede Annette Holdgaard til sit ph.d.-projekt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Med projektet har Annette udviklet et tilbud, hvor hjertesygeplejersker bliver uddannet til også at kunne håndtere hjertepatienters psykiske udfordringer.

– Når patienterne talte med en ’almindelig’ psykolog, oplevede de, at psykologen ikke vidste noget om deres hjertesygdom. Men sygeplejerskerne kunne heller ikke nødvendigvis hjælpe dem med deres psykiske symptomer, fortæller Annette Holdgaard, der har lavet sin ph.d. på Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Annettes ph.d.-afhandling har titlen: ’Anxiety and depression in patients with coronary artery disease – Development and effect of a group-based cognitive behavioural therapy intervention to reduce anxiety and depression in patients with heart disease and psychological distress’.

Økonomisk muligt på den lange bane

Det var vigtigt for Annette, at den intervention, hun udviklede, også var økonomisk gangbar, når projektet var afsluttet.

– Det er helt bestemt en god løsning at have en psykolog tilknyttet hjerteafdelingen, som jeg ved, de har på blandt andet Odense Universitetshospital, men økonomisk troede vi ikke på, det kunne bære her hos os efter projektet, siger Annette Holdgaard.

Studiet viser, at der var en signifikant forskel i patienternes angst og depressionssymptomer efter både tre og seks måneder.

Annette Holdgaard, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

I stedet for at ansætte en psykolog blev sygeplejerskerne uddannet af en psykolog til at have gruppeforløb med patienter med symptomer på angst og depression.

– Først var personalet lidt skeptiske og nervøse for at bevæge sig ind på et andet fagområde. Men de oplevede også, at de fik nogle konkrete værktøjer, som de tidligere havde manglet, siger Annette Holdgaard.

Det var vigtigt for sygeplejerskerne, at de havde ubegrænset adgang til supervision af psykologen. Selvom sygeplejerskerne er blevet uddannet og har modtaget supervision af en psykolog, understreger Annette, at der er faggrænser, og at det har været muligt for sygeplejerskerne at sende patienter med alvorlige psykiatriske problemstillinger videre til en psykiater.

Gruppeforløb gav signifikant forskel

I sit ph.d.-projekt undersøgte Annette om et gruppeforløb faciliteret af en sygeplejerske i tillæg til den almindelige hjerterehabilitering gjorde en forskel for patienterne.

Det er rystende at få en hjertesygdom, og jo hurtigere vi kan hjælpe patienterne, jo bedre.

Annette Holdgaard

– Studiet viser, at der var en signifikant forskel i patienternes angst- og depressionssymptomer efter både tre og seks måneder, fortæller Annette.

I studiet blev gruppeforløbet tilbudt til erhvervsaktive patienter med hjertesygdom.

– Det er vigtigt, at interventionen kan ske hurtigt, efter patienterne er udskrevet, for det er rystende at få en hjertesygdom, og jo hurtigere vi kan hjælpe patienterne, jo bedre, siger Annette Holdgaard.

Ved at tilbyde et gruppeforløb kan patienterne spejle sig i hinanden. Det er en stor hjælp at kunne føle sig normal, når livet er blevet vendt på hovedet.

På forløbet får patienterne viden om, hvad fx angst er, hvordan det påvirker hjernen, og hvordan det kan påvirke kroppen.

– Symptomer på hjertesygdom kan ligne symptomer på angst. Derfor er det vigtigt, at patienterne lærer at mærke forskel og lærer at forstå, hvad angst er, og hvordan både hjernen og kroppen reagerer, siger Annette.

Gruppeforløb til patienter med psykiske symptomer efter hjertesygdom er allerede et tilbud til patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forhåbentlig kan det også på sigt udbredes til andre hospitaler eller i kommuner, hvor hjerterehabilitering foregår.

– Det har været dejligt at lave et så praksisnært studie. Og jeg er stolt af, at vi har udviklet noget, der kan bruges i hverdagen, siger Annette Holdgaard.

Annette forsvarer sin ph.d. den 22. februar 2024 kl. 14:00-17:00 i Auditoriet, Frederiksberg hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg. Se mere på Københavns Universitets hjemmeside

Til top