Spring til hovedindhold

Professor: Fysioterapifaglige indsatser skal have relevans og være med til at sikre en høj kvalitet i behandling og rehabilitering

Lisbeth Rosenbek Minet er blevet professor i fysioterapi og personcentreret rehabilitering ved Klinisk Institut på SDU og ved Geriatrisk Afdeling, OUH. Hun skal sætte fokus på forskning i forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre medicinske patienter i tæt samarbejde med klinisk praksis.

Som professor skal Lisbeth Rosenbek Minet være med til at etablere et nyt center i tæt samarbejde med Forskergruppen i Personcentreret Rehabilitering og KCR – Kompetencecenter for Rehabilitering, OUH. Centeret skal forske for og med patienter og pårørende i evidensbaseret rehabiliteringspraksis på tværs af fag og sektorer.

Nedenfor sætter Lisbeth selv ord på, hvad hun vil arbejde med fremadrettet, hvordan det bidrager til udvikling af feltet, og hvad hun ser som den største udfordring i feltet p.t.

Hvad vil du som professor fokusere på fremadrettet?

I mit arbejde er jeg optaget af at udvikle fysioterapeuters praksis, så fysioterapifaglige indsatser har sin relevans og kan være med til at sikre en høj kvalitet i behandling og rehabilitering af patienter og borgere.
Et stærkere, nært og sammenhængende sundhedsvæsen er en central del af svaret på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden. Nogle af de udfordringer er, at der bliver flere ældre, og at der vil være flere borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme. Ældre patienter og patienter med kronisk sygdom oplever ofte et langt sygdomsforløb, hvor sygdom bliver en fast del af hverdagslivet. Disse grupper har ofte komplekse behandlingsforløb, der indebærer indsatser på tværs af sektorer og behov for kontakt med forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet.

Hvordan kan det bidrage til feltet og til den fremtidige udvikling af feltet?

Forskningens genstandsfelt retter sig mod at forebygge funktionsevnetab hos ældre medicinske patienter. Målet med den fremtidige forskning på dette område er at forbedre sundhed og trivsel hos ældre under indlæggelse og i ambulante forløb. Forskning vil omfatte nye modeller for tidlig rehabiliteringsindsatser, der skal forebygge funktionsevnetab. Aktivitet og deltagelse vil være en integreret del af de interventioner, der skal udvikles og testes.

Hvad er det vigtigste at arbejde med eller udvikle på lige nu?

Forskningen vil inddrage teknologiens muligheder i udvikling af indsatser tæt på hjemmet. Der vil blive set på teknologiens indvirkning på relationer og kontaktmåder mellem patienter og sundhedspersonale og mellem sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Forskningen skal give viden om, hvordan teknologi kan være med til at sikre patienters handleevne og involvering i eget rehabiliteringsforløb.

Hvor ser du, at du og REHPA kan samarbejde?

Forskningssamarbejde med REHPA vil have potentiale i de tværfaglige rehabiliteringsindsatser, der retter sig mod tidlig start på et rehabiliteringsforløb. Her vil et forskningssamarbejde kunne bidrage med viden om det sammenhængende patientforløb – indsatser der fortsat vil være aktuelt i fremtidens sundhedsvæsen med nærhospitaler og krav om bedre tværsektorielt samarbejde.

Til top