Spring til hovedindhold

Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre!

Mennesker, som overlever et hjertestop, får sjældent tilbudt målrettet rehabilitering, selvom erfaringerne viser, at både patient og pårørende meget ofte har et stort behov.

REHPA og DANCAS-Netværket arbejder for at udvikle kvalificeret og evidensbaseret rehabilitering til mennesker, der overlever hjertestop, og deres pårørende, og som led i arbejdet, blev der i november 2018 afholdt en workshop om emnet. Det blev en utraditionel workshop, hvor deltagerne bestod af 26 fagprofessionelle, 10 patienter og 10 pårørende, der i fællesskab diskuterede rehabilitering med fokus på patienten og de pårørendes behov, den aktuelle status for indsatsen samt en anbefaling for fremtidige, kliniske og forskningsmæssige indsatsområder nødvendig for at styrke rehabiliteringstilbuddet efter hjertestop.

Workshoppen bidrog med værdifuld viden, som er opsummeret og formidlet i artiklen ”Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre!” Artiklen er skrevet af Lars Tang og Ann-Dorthe Zwisler på vegne af workshopdeltagerne og DANCAS-Netværket, som alle har læst og godkendt den endelige version. Den er udgivet på Cardiologisk Forums hjemmeside, og de har ekstraordinært åbnet for adgang, så artiklen er tilgængelig for alle.

Læs artiklen: Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre!

Til top