Spring til hovedindhold

Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet trods sygdom

Et stort forskningsprojekt, CopenHeart, præsenterede fredag den 3. november forskningsresultater for patienter og professionelle på en stor konference på Rigshospitalet.

Rehabilitering til hjertepatienter gør en forskel. Nogle patienter har brug for meget støtte og at blive fulgt tæt, mens andre kan klare sig med få konsultationer og kort indledende instruktion, hvorefter de kan klare meget på egen hånd. Det er nogle af resultaterne fra forskningsprojektet, CopenHeart, som forskergruppen fremlagde på fredagens konferencer på Rigshospitalet.

Der var mødt 250 patienter og pårørende frem til formiddagens konference, som var målrettet deltagerne i CopenHeart, som alle er hjertepatienter. Konferencen var en unik mulighed for både forskere og patienter til at mødes igen og udveksle viden og ideer. Forskerne præsentere resultaterne, og patienter og pårørende bidrog med stor spørgelyst og mange og vigtige kommentarer og ideer til, hvordan man skaber god rehabilitering til hjertepatienter.

Eftermiddagens konference var for sundhedsfaglige, der havde deltaget i forskningsprojektet enten fra kommunalt regi eller fra hospitalerne. De sundhedsfaglige fik ligeledes præsenteret forskningsresultaterne, og de fik i tilgift faglige foredrag fra tre internationale eksperter i hjerterehabilitering; professor Jean-Paul Schmid fra Schweiz, professor Philip Moons fra Belgien og professor Neil Oldridge. Alle tre professorer har deltaget og støttet CopenHeart gennem hele projektet.

Resultaterne bruges i REHPA-ophold

Både forsker Lars Tang og videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler, begge fra REHPA, har været del af CopenHeart-projektet, og de arbejder på at videreføre nogle af resultaterne i REHPAs arbejde med rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Konceptet med selvtræning og træningsdagbøger er således implementeret på REHPA-ophold og bruges nu til rehabilitering af mennesker med kræft.

Pressedækning

Se indslag i TV 2 Nyhederne om gentræning til hjertepatienter

Kort om CopenHeart

CopenHeart er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, som undersøger effekten og organiseringen af rehabilitering til patienter med kompleks hjertesygdom. Mere end 600 patienter, 10 sygehuse, 20 kommuner, 7 partnerskabsinstitutioner og internationale eksperter har deltaget i CopenHeart.

CopenHeart er forløbet i 2011-2017 under ledelse af Selina Kikkenborg Berg og Ann-Dorthe Zwisler

Forskningsrapport klar i 2018

Resultaterne fra CopenHeart samles i en forskningsrapport, der udkommer primo 2018. Hvis du ønsker at modtage rapporten, så send en mail til copenheart@rh.regionh.dk

Til top