Spring til hovedindhold

Rehabilitering og palliation er ujævnt prioriteret i tværsektorielle aftaler

En REHPA-analyse af sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler viser, at der generelt er større fokus på rehabilitering end på palliation.

REHPA har gennemgået sundhedsaftaler samt forløbsprogrammer og andre aftaler om tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om patientforløb ved livstruende og progredierende sygdomme og lidelser.

Vi har set på aftaler for kræft, KOL, hjerte-karsygdomme, demens, hjerneskade og den ældre medicinske patient. Vi har dels kortlagt i hvilket omfang og for hvilke patientgrupper rehabilitering og palliation optræder i aftalerne. Dertil har vi kortlagt, hvordan, og for hvilke patientgrupper, koordinering og sammenhæng mellem rehabilitering og palliation er adresseret i aftalerne.

REHABILITERING OMTALES I HØJERE GRAD

Det er forsker Jette Thuesen og ph.d.-studerende Cecilie Lindström Egholm, der står bag kortlægningen. Ifølge Jette Thuesen viser kortlægningen, at rehabilitering omtales i højere grad end palliation, og at der på tværs af patientgrupper er store forskelle i, hvordan både rehabilitering og palliation og deres indbyrdes koordinering i patientforløbene omtales.

Det er interessant at se, hvordan rehabilitering og palliation i stigende grad skrives ind i de aftaler, der er med til at forme samarbejdet i det danske sundhedsvæsen – på kræftområdet og i forhold til andre kroniske sygdomme som KOL og hjerte-kar-sygdomme. Men det er også tankevækkende at se de forskelle, analysen viser. Det er tilsyneladende ikke så udbredt at skrive palliation ind i aftaler for hjerneskadeområdet. Og for den ældre medicinske patient er både rehabilitering og palliation fraværende. Analysen siger naturligvis ikke noget om status i klinisk praksis. Men den kan måske give nationale, regionale og kommunale aftaleparter anledning til at overveje, om rehabilitering og palliation skal skrives ind i flere aftaler for sammenhængende forløb.

Jette Thuesen

Download notatet: Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler. REHPA-notat, 1. marts 2017

Til top