Spring til hovedindhold

Rehabilitering og palliation som masterkursus i efteråret 2020

I efteråret 2020 kan du igen læse et masterkursus i ’Rehabilitering og Palliation’ på SDU. Kurset er del af Masteruddannelsen i Rehabilitering, men kan også læses som enkeltfag. REHPAs forskere står bag udvikling og undervisning på kurset, der understøtter at fagfelterne rehabilitering og palliation samtænkes og koordineres med fokus på borgerens behov.

Mennesker med livstruende sygdom har behov for adgang til både rehabilitering og palliation. Politikere og sundhedsmyndigheder lægger derfor op til, at indsatserne i højere grad sammentænkes, men det kan være vanskeligt at gennemføre i praksis for personalet i kommuner og på sygehuse, der skal hjælpe borgerne med rehabilitering og palliation. Det kræver uddannelse, der understøtter at systemer og fagpersoner tænker og handler på tværs af fagområderne, der traditionelt er opdelt i selvstændige programmer.

REHPA og Masteruddannelsen i Rehabilitering på SDU udviklede i 2018 et nyt fag, Rehabilitering og Palliation, der blev gennemført som masterkursus 2018 og 2019 og igen i efteråret 2020. Kurset formidler den nyeste forskning og udvikling på området. Ifølge studieleder Jette Thuesen viser erfaringerne, at faget dækker et væsentligt behov hos de mennesker, der i daglig praksis skal sikre at borgere med livstruende sygdom får tilbudt rehabilitering og palliation afstemt efter deres behov.

De studerende kommer fra både rehabiliteringsområdet og fra palliativ praksis. De kommer fra kommuner, hospitaler, specialiseret rehabilitering og fra hospice. Ud fra deres opgaver og selvvalgte emner kan vi se, at fx behovsvurdering samt mening, håb og patientperspektiver er emner, der interesserer de studerende. Der er også flere, der har arbejdet med samtaler om rehabilitering og palliation samt forståelser i praksis. Så faget rummer gode muligheder for, at man kan tilpasse emnerne til egen hverdag og praksis.

Jette Thuesen

På de tidligere hold har nogle studerende bl.a. arbejdet med, hvilke udfordringer der findes ved at iværksætte tidlig palliation og palliativ rehabilitering i kommunalt regi, mens andre har undersøgt hvordan samarbejdet mellem kræftrehabilitering på et sundhedscenter og den palliative indsats i kommunen styrkes, så den kræftramte borger oplever et tværfagligt og velkoordineret forløb. Ifølge Jette Thuesen giver kurset mulighed for at undersøge et selvvalgt emne fra praksis.

Kursusstart i september 2020

Næste kursus starter den 12. september 2020 og forløber i fire dage hen over efteråret med undervisning på SDU, Odense. Der er åben for ansøgning til kurset nu.
Kurset henvender sig målrettet til dig, der søger viden om forskelle og sammenhænge mellem rehabilitering og palliation, både som begreber og i praksis. Underviserne vil lige som tidligere være forskere fra REHPA og andre, der beskæftiger sig med koordinering af rehabilitering og palliation.

Kurset giver 5 ECTS-points og indgår som valgfag på Masteruddannelsen i rehabilitering. Kurset kan også tages som afsluttet enkeltfag, eller som en smagsprøve hvis man overvejer at tage en hel masteruddannelse.

Læs mere om Masteruddannelsen og Rehabilitering og palliation på www.sdu.dk (ikke længere tilgængelig).

Til top