Spring til hovedindhold

Rehabilitering og pallition til mennesker med hjerte-kar-sygdomme: Der er evidens, men også betydelige huller i viden på området

Ny rapport dokumenter evidensen for rehabilitering og palliation til mennesker med hjerte-kar-sygdomme, og hvor der er store videnshuller i forskningen. Rapporten er udarbejdet for Hjerteforeningen i samarbejde mellem REHPA og University of Exeter Medical School, England.

I dag overlever mange flere mennesker akutte hjerte-kar-sygdomme og lever længere med sygdommene end tidligere. Den bedre overlevelse skyldes forebyggende strategier på samfundsniveau, tidlig indsats og avanceret behandling på hospitalerne, som samtidig betyder, at rehabilitering og palliation er blevet vigtige fokusområder for at forbedre livskvaliteten hos patienter, der lever med hjerte-kar-sygdomme.

Et hold forskere fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation og University of Exeter Medical School i England har i samarbejde undersøgt den eksisterende forskning, der dokumenterer effektiviteten af rehabilitering og palliation på tværs af en række hjerte-kar-sygdomme. Resultaterne er samlet i en rapport, der opsummerer den eksisterende forskning, og samtidig identificerer store videnshuller.

Rehabilitering til koronar hjertesygdom og hjertesvigt virker

Forskningen viser, at rehabilitering målrettet patienter med koronar hjertesygdom og hjertesvigt er veldokumenteret, ligesom superviseret træning for patienter med åreforkalkning i benene (vindueskiggersyndrom) også er dokumenteret og beviseligt gør en forskel i forhold til funktionsniveau og livskvalitet for patienterne. Rapporten påpeger, at der er behov for bedre adgang til rehabilitering for disse grupper af hjertepatienterne.

Store huller i forskningen for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Rapporten fastslår, at der stort set ingen forskning findes i rehabilitering til patienter med andre typer af hjerte-kar-sygdomme end koronar hjertesygdom og hjertesvigt. Forskerne sender en kraftig anbefaling om, at området blive opprioriteret, så vi får dokumenteret, hvor rehabilitering gør en forskel for patienterne, og hvor patienterne kan klare sig uden yderligere indsatser.

Der mangler endvidere solid viden om effekten af målrettede diætbehandling og interventioner rettet mod kosten, samt rygeinterventioner.

Et andet underbelyst område er palliation til patienter med hjertesvigt og andre livstruende hjerte-kar-sygdomme. Rapporten viser tydeligt, at der er store huller i dokumentationen for, hvordan palliation skal tilrettelægges og tilbydes, så indsatsen bedst muligt kan understøtte mennesker med livstruende hjertesygdomme.

Slutteligt anbefaler forskergruppen, at fremtidige undersøgelser bygger på data, der afspejler de ​​hjertepatienter, der i dag modtager pleje og behandling, og at der desuden tages hensyn til patienter og pårørendes værdier, præferencer og perspektiver.

Fagligt indspark til ”En helhjertet indsats”

Resultaterne fra rapporten bliver præsenteret på konferencen ”En helhjertet indsats”, som Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab holder på Christiansborg onsdag den 7. februar 2018. På konferencen lancerer de i fællesskab en ”En helhjertet indsats”, som bl.a. bygger på data fra rapporten Report on Rehabilitation and Palliative Care in the Management of Cardiovascular Diseases: The Evidence and the Gaps.

”En helhjertet indsats” sætter fokus på mere kvalitet for patienterne – først og fremmest i form af sammenhængende forløb, der skal sikre:

  • En hurtig, sammenhængende indsats af høj kvalitet både præhospitalt, akut og på hospitalerne og i kommunerne
  • Ensartet behandling og rehabilitering på tværs af kommuner og regioner
  • En intensiv forebyggelsesindsats, så færre får en hjertesygdom.

Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/enhelhjertetindsats/en-helhjertet-indsats/

Fakta om rapporten

Report on Rehabilitation and Palliative Care in the Management of Cardiovascular Diseases: The Evidence and the Gaps

Udgiver: REHPA og University of Exceter Medical School. Rapporten er udarbejdet for Hjerteforeningen.

Forfattere

Rapporten er udarbejdet på baggrund af systematisk litteratursøgning.

For mere information: Vicky Joshi

Til top