Spring til hovedindhold

Rehabilitering til hjertepatienter skal tage afsæt i den enkelte patients konkrete situation og behov

Hvornår er en hjertepatient sårbar med særlige behov for rehabilitering?

Af Birgitte Hornhaver, Statens Institut for Folkesundhed

Hvornår er en hjertepatient sårbar med særlige behov for rehabilitering? Er det, hvis vedkommende står uden et socialt netværk, er arbejdsløs eller har andre diagnoser end et dårligt hjerte? Spørgsmålet er aktuelt inden for hjerterehabilitering, hvor mange fagfolk mener, at sociale kategorier, såsom uddannelsesniveau og socialt netværk, kan være en anvendelig sorteringsmekanisme, som kan finde frem til patienter med særlige behov for rehabilitering.

Men sådan fungerer det ikke altid i praksis.

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at sundhedsprofessionelle helst ikke vil tilrettelægge patienternes rehabiliteringsforløb ud fra forudbestemte, afgrænsede kategorier.

Undersøgelsen er gennemført for Hjerteforeningen. Formålet har været at belyse, hvordan man på sygehuse og i kommuner konkret arbejder med socialdifferentieret hjerterehabilitering. Det vil sige, hvordan man rekrutterer og fastholder sårbare patienter i et særligt rehabiliteringsforløb. Derudover har et formål været at undersøge patienternes erfaringer i den forbindelse.

Til top