Spring til hovedindhold

REHPA Årsrapport 2021: Værdier og retning skaber balance

Koordinering af rehabilitering og palliation er den røde tråd i 2021-versionen af REHPAs årsrapport. I det faglige portræt stiller Lise Nottelmann skarpt på, hvordan tidlig palliativ rehabilitering kan hjælpe uhelbredeligt syge mennesker med at skabe overblik over deres sygdom og deres ønsker. Mens tidligere deltager på REHPA-forløbet ’Balance i dagligdagen’, Lis Port, fortæller om det vigtige i at vælge gode ting for én selv, når uhelbredelig kræft bliver følgesvend.

Også i forløbene i forskningsklinikken og i REHPAs forskning fyldte koordinering af rehabilitering og palliation i 2021. Palliation behøver ikke kun være til patientens sidste tid. I flere rehabiliteringsforløb har REHPA arbejdet på at sammentænke felterne, så mennesker med uhelbredelig, livstruende sygdom gennem de rette indsatser kan få hjælp til at leve det liv, de selv ønsker.

’Balance i dagligdagen’ med uhelbredelig kræft

Lis Port ved, hvad hun vil bruge sit liv på. Hun ved også, at det er vigtigt, at hun prioriterer sine kræfter og har fokus på det, der gør hende glad. Lis har haft kræft siden 2018. I 2020 fik hun beskeden, at kræften er uhelbredelig. Siden har hun sørget for at gøre de ting, der gør hende glad – hver dag. I 2021 var hun på REHPA-forløbet ’Balance i dagligdagen’. I sin personlige fortælling deler hun sine overvejelser om, hvad det har betydet for hende at få diagnosen ’uhelbredelig kræft’.

Tidlig palliation kan skabe ro

Det er svært ikke at koordinere palliation og rehabilitering. I hvert fald hvis der er tale om tidlig palliation. Sådan lyder påstanden fra læge og ph.d. Lise Nottelmann. I årsrapporten fortæller hun om sit ph.d.-projekt om palliativ rehabilitering, der nu er et fast tilbud på Vejle Sygehus. Erfaringerne fra Vejle er, at indsatsen kan være med til at give patienten og de pårørende et billede af, hvordan fremtiden kan se ud og bidrage til at øge livskvaliteten. Samtidig kan indsatsen sætte fokus på områder, hvor patienten kan tage kontrollen tilbage og vælge, hvad der er vigtigt for dem.

Rigtig retning for REHPA

REHPA fik i løbet af 2021 flere nye ansigter i ledergruppen. I 2021 har de fundet sig til rette og er godt i gang med at konsolidere sig. Den nye forskningsleder er sammen med forskergruppen sidst i 2021 begyndt på en forskningsstrategi, der beskriver fremtidens forskningsindsatser.

Du kan også læse om REHPAs interne evaluering. Evalueringen viser, at REHPA er godt på vej til at indfri visioner og mål fra vores Strategi 2025. Samtidig identificerer evalueringen en række indsatser, som REHPA arbejder videre med.

REHPAs forskere har også haft opmærksomhed på at øge viden for at sikre lighed i adgang til indsatser. Det er kommet til udtryk på tværs af forskningen og i flere af de samarbejder, som REHPA indgår i.
326 deltagere fra hele landet har deltaget på REHPA-forløb i forskningsklinikken i Nyborg. Du kan også læse om forløbene ’Balance i dagligdagen’ og ’Livsfortællinger’.

Desuden finder du et overblik over REHPAs økonomi, projekter, arrangementer, udgivelser, netværk og bidrag til uddannelser.

God læselyst.

Download REHPA Årsrapport 2021 som PDF

Forsidebilledet er fra rehabiliteringsforløbet ‘Balance i dagligdagen’, hvor deltagerne afprøvede en kreativ tilgang ved at skabe collager til at fokusere på de aktiviteter, der gav dem glæde i hverdagen.

De forskellige indsatser på REHPA-forløbet skulle hjælpe deltagerne til at blive opmærksomme på, hvordan de selv kan skabe balance mellem ressourcer, ønsker og behov for at få et meningsfuldt hverdagsliv med uhelbredelig kræft.

Til top