Spring til hovedindhold

REHPA modtager 300.000 kr. til forskning i rehabilitering for mennesker med Parkinsons sygdom

Projektleder og forsker Jette Thuesen modtager på vegne af REHPA 300.000 kr. fra Parkinsonforeningens Forskningsråd til projektet ”Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark”.

I Danmark lever ca. 7.000 mennesker med Parkinsons sygdom, som på forskellig vis mindsker mulighederne for at leve et aktivt og socialt liv. Et nyt forskningsprojekt skal undersøge behovet for rehabilitering for mennesker med Parkinsons sygdom, som de selv oplever det igennem sygdommens forskellige faser. Forsker Jette Thuesen er leder af forskningsprojektet og fortæller, at den viden ikke eksisterer endnu.

Det er et rigtig vigtigt område, som Parkinsonforeningens Forskningsråd har valgt at støtte. Der findes hverken viden om, hvilken rehabilitering mennesker med Parkinsons sygdom selv oplever at have brug for, hvilke tilbud de får eller overblik over deres funktionsevne, livskvalitet og sygdomsgrad. Det vil vi nu undersøge, så vi fremadrettet kan tilbyde systematisk fase-specifik rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom.

Jette Thuesen

Kort om projektet

Med Parkinsons sygdom følger en vifte af symptomer, som reducerer patientens muligheder for at leve et selvstændigt, aktivt og deltagende liv. Det er kompleks sygdom, som kræver målrettede, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser.

Der er gode erfaringer med målrettet rehabilitering, og klinisk praksis har udviklet sig markant over de senere år, men der eksisterer ikke et solidt vidensgrundlag. Særligt mangler vi viden om, hvilke behov patienterne selv oplever i de forskellige faser af sygdommen.

Jette Thuesen

Netop patientens egen oplevelse spiller en central rolle i projektet. Ifølge Jette Thuesen er patientinddragelse tænkt ind i hele projektet – både i forskningsmæssig positionering, i undersøgelsens formål og i de metodiske overvejelser.

Læs mere om projektet Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i Danmark

Organisering

  • Jette Thuesen, forsker ved REHPA er projektleder
  • Tina Backmann, videnskabelig assistent ved REHPA
  • Knud Juel, professor Emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Referencegruppe

Til top