Spring til hovedindhold

REHPA-Netværk om unge og kræftrehabilitering

REHPA organiserer et netværk for sundhedsprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge med kræft. Netværket er åbent for tilmeldinger og gratis at deltage i.

Netværket arbejder med, hvordan vi bedst støtter unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering og palliation de unge skal/kan tilbydes i Danmark.  Ligeledes er der i netværket fokus på organiseringen af de unges rehabilitering og palliation.

Netværk
Netværket holdt første møde torsdag den 24. januar 2019 hos REHPA i Nyborg, hvor knap 50 deltagere fra kommuner, regioner og Kræftens Bekæmpelse deltog.

Dagen bød bl.a. på oplæg om unge kræftoverlevere i et kræftrehabiliteringsprogram i Norge fra cand.polit, ph.d. May Hauge fra Universitet i Bergen. May Hauken gennemgik sit forskningsarbejde fra det 150 timers program, som udbydes på et specialiseret rehabiliteringscenter i Norge, og det var meget inspirerende at høre, hvordan der systematisk blev arbejdet med netværksstøtte, samt hvilken dokumenteret betydning dette havde for den unge. Læs mere i ‘Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer’, red Pia Riis Olsen og Sam Smith 2018 (link til springer.com)

Mikael Habekost fra Kræftens Bekæmpelse talte i sit oplæg om, at rehabilitering har iboende udfordringer:

Ved en kræftsygdom, så kaster man kroppen i lægernes hænder, opgiver sin intimsfære og alle ens behov bliver defineret. Efter behandling må man selv definere sine rehabiliteringsbehov. DET er svært. Man ved ikke, hvad man selv mærker, føler, tænker – men man har lyst til at bestemme selv.

Dagens debatter viste, at Kræftplan IV har medført meget positivt på behandlingsområdet for unge, men at der stadig er brug for at tænke nyt, hvis rehabilitering til grupper af unge skal lykkedes. REHPAs forskningsstrategi åbner netop for nytænkning på området og blev præsenteret af Marc Sampedro Pilegaard og Maria Aagesen, begge fra REHPA.

Vil du deltage i netværket?

Det er gratis at deltage i netværket, og vi forventer at holde et til to møder årligt. Tilmeld dig ved at kontakte Dorthe Søsted Jørgensen.

Til top