Spring til hovedindhold

Retningslinje for rehabilitering til KOL-patienter er i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret retningslinje for rehabilitering af mennesker med KOL i høring. Deadline for kommentarer er den 4. april 2018.

Rehabilitering af mennesker med KOL er en veldokumenteret og effektiv del af behandlingen af sygdommen og sigter mod at give patienten mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i sin dagligdag.

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, og derfor har Sundhedsstyrelsen sendt en ny opdateret national klinisk retningslinje i høring.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for rehabilitering af KOL.

Hent den nye retningslinje og læs mere på Høringsportalen

Deadline er 4. april 2018.

Til top