Spring til hovedindhold

Kendskab mellem senfølgeklinikker på kræftområdet og kommunerne gør samarbejdet nemmere

Senfølgeklinikkerne på kræftområdet har mange samarbejdspartnere, men set fra et kommunalt perspektiv er jobcentrene den største partner, når det handler om afklaring af arbejdsevne. Ved det netværksmødet for senfølgeklinikker på kræftområdet var dette samarbejde i fokus.

Samarbejde kan være svært, specielt hvis partneren har et andet sæt spilleregler, de er skal navigere efter. Det kan være tilfældet, når senfølgeklinkkerne på kræftområdet skal samarbejde med jobcentrene om afklaring af arbejdsevner og tilbagevenden til arbejde.

Det er nemt at tale den enkelte jobkonsulent op, men det kan være svært at tale kommunen eller systemet op, selvom det egentligt er min ambition. Sundhedsvæsnet og kommunerne er to forskellige systemer, og selvom både kommunen og senfølgeklinikken har fokus på borgeren eller patienten, så er det to vidt forskellige tilgange, de to sektorer repræsenterer.

Marie Kikkenborg, sundhedskoordinator og sundhedsfagligrådgiver i Region Midtjylland
Marie Kikkenborg, sundhedskoordinator og sundhedsfagligrådgiver i Region Midtjylland, holdt oplæg ved netværksmøde for senfølgeklinikker på kræftområdet.

Marie Kikkenborg, der er sundhedskoordinator og sundhedsfagligt rådgiver i Region Midtjylland, var en af oplægsholderne til det seneste møde i netværk for senfølgeklinikker.

Til Maries oplæg var det tydeligt at mærke, at deltagerne i netværksmødet var meget engagerede i at sikre, at samarbejdet blev så smidigt og nemt for patienten eller borgeren som muligt. Spørge- og diskussionslysten var stor.

– Vi kan sagtens diskutere, hvordan vi gør det bedst muligt for patienten, men vi må også anerkende, at vi har med to forskellige systemer at gøre. Vi kan ikke lave om på den politisk besluttede ramme. Den må vi navigere i så godt vi kan.

Marie Kikkenborg

Marie Kikkenborg sluttede sit oplæg af med en stribe gode råd til senfølgeklinikkerne:

– Sørg for at indhente alle de oplysninger, I kan få brug for, og noter dem i journalen, så gør I både jer selv og patienten en tjeneste, når jobcentret spørgere efter information. I har rigtigt mange oplysninger som kan give god mening at dele med jobcentret, fordi I afdækker hele patientens liv. Den tilgang, jeg appellerer til, er at have fokus på patienten, og hvordan I kan være med til at gøre en forskel for dem i en jobafklaringssituation. Og det kan I med gode statuserklæringer, som er skrevet i et sprog som jobkonsulenterne kan forstå.

Marie Kikkenborg

Når de sundhedsprofessionelle bruger de rigtige formulering, gør det processen i jobcentret lettere – for alle. Et konkret forslag på dagen var et dokument med de mest gængse formuleringer.

Til top