Spring til hovedindhold

Satspuljemidler til rehabilitering og palliation

Regeringen og satspuljepartierne har indgået aftale om fordeling af satspuljemidlerne for 2017-2020.

Med aftalen er partierne bl.a. enige om at afsætte 80 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den palliative indsats over for uhelbredeligt syge patienter, der er ramt af kræft.

Der sættes også 135 mio. kr. af til, at kræftpatienter kan få gode rehabiliteringsforløb og få hjælp og støtte til at vende tilbage til livet, når de er færdige med deres behandling.

Midlerne fordeles på en lang række initiativer bl.a.:

  • Rehabilitering – et godt liv efter kræft: 135 mio. kr. (2017-2020) og 50 mio. kr. årligt fra 2021
  • En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter – herunder hospicepladser: 100 mio. kr. (2017-2020) og 34 mio. kr. årligt fra 2021
  • Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose: 33 mio. kr. (2017-2020)
  • Forsøgsordning med medicinsk cannabis: 22 mio. kr. (2017-2021)
  • Permanentgørelse af bevillingen til Nationalt Videnscenter for Demens: 1,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 8 mio. kr. permanent fra 2019
  • Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter: 4 mio. kr. (2017-2020)