Spring til hovedindhold

Seminar: Rehabilitering og palliation – koordinerede indsatser til mennesker med livstruende sygdom

REHPA inviterer til seminar den 2. marts 2018. Alle pladser er besat, men seminaret kan ses via livestream.

Mennesker med livstruende sygdom kan opleve betydelige funktionstab og lidelser med behov for hjælp og støtte, blandt andet gennem rehabilitering og palliation.

Rehabilitering og palliation er fagområder, der er udviklet hver for sig gennem de sidste 20-30 år. Internationalt og i danske sammenhænge har der gennem de seneste år været øget fokus på behov for at koordinere og integrere rehabilitering og palliation. I tråd med dette blev REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation etableret i 2012 med henblik på at styrke sammentænkningen af rehabilitering og palliation til gavn for de sygdomsramte og deres pårørende.

Ledere, forskere og praktikere i regioner og kommuner er i dag i fuld gang med både teoretisk og i praksis at koordinere og integrere rehabilitering og palliation. Det er en kompleks opgave, som både REHPA, uddannelserne på området og andre aktører er optaget af. Nye begreber som eksempelvis ”palliativ rehabilitering” og ”rehabiliterende palliativ indsats” anvendes i stigende grad i praksis og vidner om et nyt videns- og praksisfelt, der er under udvikling. Med det som baggrund ønsker vi i REHPA at stoppe op og kaste lys over nogle af de nye tendenser.

Formålet med seminaret er at præsentere og diskutere koordinering af rehabilitering og palliation som videns-, forsknings- og praksisfelt. På seminaret præsenteres aktuelle forskningsprojekter, uddannelsesmæssige tiltag samt REHPAs egne undersøgelser, herunder både litteraturgennemgang og nationale kortlægninger.

Målgruppen er fagpersoner fra forsknings- og uddannelsesverdenen samt ansatte i udviklingsfunktioner og andre fra primær- og sekundærsektoren, der beskæftiger sig med indsatser til mennesker med livstruende sygdom.

Program: Se dagens program her

Sted: REHPA Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg

Tidsrum: 9.30-15.30

Deltagelse og livestreaming
Deltagelse er gratis. Alle pladser (70) er booket, men du kan følge dagen hjemmefra via livestreaming på rehpa.dk, hvor optagelsen også efterfølgende vil være tilgængelig.

Ønsker du at komme på venteliste, kan du sende en mail til charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

Til top