Spring til hovedindhold

Senfølgekonference: Sammenhæng mellem fatigue, søvn og kognitive senfølger

Senfølger efter kræft påvirker hinanden. Nogle senfølger kommer i klynger og hænger tættere sammen end andre.

På konferencen Senfølger efter kræft – et felt i udvikling holdt Ali Amidi, lektor ved Psykologisk Institut, Enhed for Psykoonkologi & Sunhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitet oplæg om neurokognitive senfølger og fatigue efter kræftbehandling. Fatigue, søvn og kognitive senfølger hænger tæt sammen både før, under og efter kræftbehandling.

Ifølge Ali Amidi hænger kognitive problemer ikke kun sammen med, om en patient har modtaget kemoterapi eller ej i forbindelse med deres kræftbehandling. Studier viser, at kognitive senfølger også opstår hos patienter, der ikke har modtaget kemoterapi. Yang et al. viste i et studie i 2014, at mus, der fik indopereret en perifer tumor, havde hjernepåvirkning efter blot 14 dage.

Plenumoplæg ved cand.psych., ph.d., lektor Ali Amidi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet om Neuro-kognitive senfølger og fatigue efter kræftbehandling
Plenumoplæg ved cand.psych., ph.d., lektor Ali Amidi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet om neurokognitive senfølger og fatigue efter kræftbehandling.

Lægerne er måske ikke så gode til at spørge indtil fatigue, fordi det kan være svært at behandle, og hvorfor afdække noget, som vi ikke kan gøre noget ved alligevel.

Ali Amidi

– Det tyder på, at hjernen bliver påvirket af de signalstoffer, en kræfttumor sender tilbage til hjernen, hvilket kan forklare, hvorfor patienter oplever kognitive senfølger uanset kræft- og behandlingstype, siger Ali Amidi.

Søvn er en lavthængende frugt

Fatigue er den hyppigste klage fra mennesker under og efter kræftbehandling. Det er meget invaliderende for patienterne og opleves som det mest belastende symptom.

– Det er et meget underdiagnosticeret og underbehandlet symptom, der har en stor negativ indflydelse på patienternes livskvalitet og dagligdagsfunktion. Lægerne er måske ikke så gode til at spørge ind til fatigue, fordi det kan være svært at behandle, og hvorfor afdække noget, som vi ikke kan gøre noget ved alligevel, fortæller Ali Amidi.

Der er flere anbefalinger vedrørende behandling af fatigue. Bl.a. viser forskning, at fysisk aktivitet kan reducere trætheden.

– Vi ved dog, at en af de største barrierer for at være fysisk aktiv er fatigue. Derfor giver det mening at behandle fatigue for at imødegå andre senfølger. Fatigue kan fx lindres ved brug af lysterapi, som styrker patientens indre døgnrytme. Døgnrytmer har bl.a. betydning for søvn, fatigue og kognition, siger Ali.

Lysterapi foregår med en lysterapilampe, og man skal typisk sidde foran lyset kort efter opvågning i en halv time hver morgen.

Dårlig søvn og fatigue er ikke det samme. Der kan være overlap mellem insomni og fatiguesymptomer, men fatigue lindres typisk ikke blot ved at sove længere.

Fatigue og dårlig søvn kan forstærke kognitive problemer og andre senfølger. De to symptomer påvirker også hinanden. Selvom fatigue ikke kan lindres ved blot at sove længere, kan behandling af søvn forbedre symptomer fra fatigue. Der er relativt gode behandlingsmuligheder for at forbedre søvnen. Derfor er behandling af søvnproblemer en lavthængende frugt i forhold til at give bedre muligheder for behandling af andre senfølger.

Du bliver god til det, du træner

Ved Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi er forskere i gang med flere projekter, der undersøger, hvordan kognitive udfordringer kan behandles. Rehabilitering af kognitive senfølger sker bedst fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor man inddrager patientens sociale relationer. Det er vigtigt at træne de kognitive problemer i hverdagen, der hvor de finder sted. Hvis du har svært ved at overskue en tur i supermarkedet, er det det, du skal træne. Du bliver god til det, du træner. Hvis du træner din hjerne ved at løse sudoku, bliver du god til at løse sudoku, men ikke bedre til at overskue en tur i supermarkedet, fortæller Ali.

Find præsentationer fra konferencen på rehpa.dk

Konferencen blev arrangeret af DCCC Senfølgenetværk og REHPA.

Til top