Spring til hovedindhold

Skrivning kan have potentiale til at gøre en forskel for mennesker med livstruende sygdom

I vinteren 2016/2017 gennemførte REHPA i samarbejde med Kulturstudier, SDU det første skriveværksted for mennesker med kræft i Danmark. Skriveværkstedet tog afsæt i det internationale felt “Narrative medicine”, og et nyt notat beskriver baggrunden, den teoretiske ramme og de praktiske erfaringer med skriveværkstedet.

Evalueringen viser, at der blandt mennesker med kræft er interesse for at deltage i skrivekurset, og at deltagerne efterfølgende var meget positive og glade for forløbet. Nogle af deltagerne oplevede, at skrivning fint passede ind i rehabilitering i forbindelse med sygdommen, mens andre ikke umiddelbart fandt sammenhæng mellem skrivning og rehabilitering.

Samlet viser evalueringen, at konceptet kan gennemføres i en dansk kontekst rettet mod mennesker med kræft, og at skrivning kan have potentiale til at gøre en forskel for mennesker med livstruende sygdom. Dog bør feltet udforskes yderligere, før skrivning kan udbredes til en sundhedsfaglig indsats.

Download notatet: Skriveværksted – Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation

Målgruppen for notatet er sundhedprofessionelle, forskere og forfattere med interesse for udvikling af nye metoder inden for rehabilitering og palliation og/eller interesse for narrativ medicin.

REHPA inviterer til workshop om narrativ medicin den 3. oktober

Tirsdag den 3. oktober holder REHPA en workshop om skrivning som del af rehabilitering og palliation med deltagelse af to internationale kapaciteter: Rita Charon, professor i klinisk medicin og leder af uddannelsesprogrammet “Narrative Medicine” på Columbia University, USA og Merete Mazzarella, professor emeritus i nordisk litteratur, Helsinki Universitet, Finland.

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig

Til top