Spring til hovedindhold

Social og diagnosespecifik ulighed i pleje og behandling af alvorligt syge patienter

Anne Høy Seemann Vestergaard har forsvaret sin ph.d. ‘Care at the end of life in Denmark – the role of underlying disease and socioeconomic position’

Studierne i Anne Høy Vestergaards ph.d. viser, at patienter med højere indkomst er mere tilbøjelige til at få specialiseret palliativ behandling end patienter med lavere indkomst. Tendens har været stigende de seneste år.

Samtidig afdækker Anne også, at patienter med andre sygdomme end kræft har begrænset adgang til specialiseret palliativ behandling.

Resultaterne viser, at sundhedsomkostningerne i den sidste del af livet og forbruget af specialiceret palliativ indsats er langt større for kræftpatienter end for patienter, der dør af kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes, hjertesvigt og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Patienter, der har alvorlig sygdom, der ikke er kræft, får sjældnere tilbudt specialiseret palliation. I stedet bliver der brugt flere penge på intensiv behandling af patienter med ikke-kræftsygdomme til sidst i deres sygdomsforløb.

Tidligere forskning har vist, at palliativ behandling reducerer omkostninger og forbedrer livskvaliteten for den enkelte patient – uanset om man lider af kræft eller én eller flere andre livstruende sygdomme. I det lys, er det slående, at der er så markante forskelle på hvilke patientgrupper, der bliver tilbudt specialiseret palliativ behandling i Danmark.

Anne Høy Vestergaard, ph.d.

Anne Høy Vestergaard håber, at ph.d.-projektet kan sætte fokus på at udjævne både den sociale og den diagnosespecifikke ulighed.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital.

Til top