Spring til hovedindhold

Stor bevilling fra VELUX FONDEN sætter fokus på håb og handlekraft hos alvorligt syge voksne over 50

REHPA har sammen med DEFACTUM, Sano og Neurocenter Aarhus Kommune fået en bevilling på næsten 5 millioner kroner fra VELUX FONDEN til projektet ’Håb og handlekraft i voksenlivet med alvorlig sygdom’.

Håb holder livskraften oppe. Men alvorlig sygdom kan udfordre vores evne til at finde håb. Alvorlig sygdom kan føre til både håbløshed og manglende lyst til at handle. Det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle har fokus på, hvilke rolle håb spiller for patienter med alvorlig sygdom og deres pårørende.

I projektet ’Håb og handlekraft i voksenlivet med alvorlig sygdom’ vil REHPA, DEFACTUM, Sano og Neurocenter Aarhus Kommune undersøge, hvordan håb og håbets rolle opfattes i forhold til handlekraft hos mennesker over 50 år, der har en alvorlig sygdom. Projektet går på tværs af diagnoser og inkluderer både mennesker med kræft, Parkinsons sygdom og erhvervet hjerneskade.

Vi ved, at håb er en grundlæggende kilde til at leve med alvorlig sygdom.

Vibeke Graven, seniorforsker ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Projektet undersøger, hvilke forskelle og ligheder der er i forståelser af håb og håbsarbejde på tværs af de forskellige alvorlige sygdomme, forskellige livsforandrende overgange og forskellige kontekster for rehabilitering. Forskerne vil også undersøge, hvordan der kan arbejdes med at understøtte håb og handlekraft, og hvordan handlekraft kan styrkes under rehabilitering, når håbet er i fokus.

Håb har afgørende betydning

– Vi ved, at håb er en grundlæggende kilde til at leve med alvorlig sygdom. Det kan være svært at finde mening og at tænke frem i tiden, når man er livstruet syg. Der er håb af afgørende betydning. Derfor vil vi udvikle, teste og evaluere et idekatalog med håbsmateriale, siger Vibeke Graven, seniorforsker ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Vibeke Graven
Vibeke Graven

Hun fortsætter:

– Det skal hjælpe professionelle, patienter og pårørende, på tværs af de alvorlige sygdomme, med at få viden om håbets nuancer, og hvad der kan understøtte og belaste håb. Der vil også blive udarbejdet redskaber til at arbejde med håb. Desuden vil vi med projektet bidrage til debatten om, hvordan håb og handlekraft kan findes blandt alvorligt syge mennesker.

Håb kan også påvirke motivation til forandring, anspore til handlekraft og forbedre livskvalitet ved alvorlig sygdom. Patienter med alvorlig sygdom efterspørger ofte et fokus på håb i deres forløb, og den nye ’Hvidbog om Rehabilitering’ anbefaler, at indsatser skal være baserede på håb. Selv i dødens nærvær er håb en afgørende faktor for at kunne leve livet indtil døden.

Projektet løber i tre år fra september 2024. Forskerne vil undervejs udvikle og afprøve et idekatalog med konkret håbsmateriale, fx et samtaleværktøj, øvelser og aktiviteter. Materialet udvikles og afprøves i tæt samarbejde med patienter, pårørende og professionelle.

Derudover bidrager projektet med viden til patienter, pårørende og professionelle om håbets betydning som grundlag for at leve med alvorlig sygdom og med et begrebsapparat til at arbejde med håb.

– Vi er meget glade for at modtage så flot en bevilling fra VELUX FONDEN. Det er med til at sikre, at vi kan udvikle redskaber til at styrke håb blandt alvorligt syge voksne og blive klogere på, hvilken betydning håbet kan have for handlekraft, siger Vibeke Graven.

Læs mere om bevillingen på VELUX FONDENs hjemmeside

VELUX FONDEN logo
Til top