Spring til hovedindhold

Sundhedsstyrelsen sender revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring

Sundhedsstyrelsen har den 9. februar 2018 sendt et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Høringsfristen er 16. marts 2018 kl. 12.00.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med Kræftplan IV besluttet at revidere Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” fra 2012. Formålet med forløbsprogrammet er at styrke sammenhængen på tværs af sektorer i den rehabiliterende og palliative indsats i forbindelse med kræft. Desuden er formålet at styrke kvaliteten i den faglige indsats ved rehabilitering og palliation, herunder at borgerne får den bedst mulige hjælp og vejledning om kræftsygdommen og senfølger.

Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksis og kommunerne samt fagprofessionelle, der er involveret i kræftpatienters forløb med rehabilitering og palliation. Programmet bygger på nyeste viden på området samt ekspertviden og praksiserfaringer fra en arbejdsgruppe, hvor bl.a. REHPAs centerleder Ann-Dorthe Zwisler har deltaget.

Forløbsprogrammet er sendt i offentlig høring. Høringsfristen er 16. marts 2018 kl. 12.00.
Læs mere om høringen og download forløbsprogrammet på hoeringsportalen.dk

Til top