Spring til hovedindhold

Sygeplejersker skal sætte fokus på hele familien ved kræftsygdom

Et internationalt samarbejde mellem REHPA, OUH og Griffith University, Australien arbejder for at udbrede ”familiesygepleje”, som har fokus på hele familien, når et menneske behandles for kræft.

Når et menneske rammes af kræft, rammer det hele familien. Behandling og pleje fra sundhedsvæsenet har primært fokus på patienten, men internationale studier viser, at især sygeplejen også bør have fokus på familien omkring patienten. Det er den nære familie, der skal støtte patienten både under og efter et kræftforløb og eventuelt gennem et rehabiliterings- og/eller palliationsforløb, og det vel at mærke uden selv at blive syg af det. Ifølge Karin Dieperink, forsker og sygeplejerske fra REHPA, så kræver det nye arbejdsgange og uddannelse for sygeplejerskerne, så de kan tilbyde ”familiesygepleje”, der fokuserer på familien som en samlet enhed under sygdom.

Forskning viser, at pårørende til kræftpatienter kan være i risiko for at udvikle fx en depression. De pårørende forsøger ofte at beskytte patienten mest muligt og kan glemme at passe på sig selv i den proces. Sygeplejersker er centrale ift. at afdække hvem i familien, der er ressourcepersoner for patienten, og hvem der er mest belastet. Sygeplejersken kan via målrettet dialog få dette afdækket og på den måde yde støtte til hele familien.

Karin Dieperink.

Behov for familiesygepleje er ens i Australien og Danmark

Familier i Australien og Danmark har de samme behov for støtte fra sygeplejerskerne, når et familiemedlem bliver ramt at kræft. Forskerne har undersøgt, hvordan patienter og deres familiemedlemmer oplevede støtte under et sygdomsforløb, og der var ingen forskel mellem de danske og australske familier, hvor især familiemedlemmerne havde det svært med at udtrykke deres følelser og kommunikere. Det var lettere for patienterne at kommunikere om følelser, og patienterne oplevede også de fik god emotionel støtte fra sygeplejerskerne, sammenlignet med deres familiemedlemmer. Ifølge Karin Dieperink skal sygeplejerskerne i højere grad se på familien som en enhed med komplekse behov, hvor hvert familiemedlem kan have brug for støtte på forskellig måde, hvilket skal tænkes ind i kræftforløbet.

Det overraskede os, at Danmark og Australien er så sammenlignelige. Det betyder, at der er grundlag for at lave internationale guidelines inden for området, hvilket vi arbejder på i vores forskningssamarbejde.

Karin Dieperink.

Odense er knudepunkt for udvikling af familiesygepleje

En gruppe forskere og klinikere arbejder for at udvikle og udbrede familiesygepleje i Danmark. Dansk Selskab for Familiesygepleje blev stiftet  i 2013 af bl.a. lektor Birte Østergaard, som er formand. Selskabet afholder hvert år en masterclass. Læs mere på familiesygepleje.dk

Mere info

Forskningssamarbejdet mellem Danmark og Australien har indtil videre ført til tre videnskabelige publikationer, som fra forskellige vinkler beskriver, hvordan familiesygepleje bør understøtte kræftramte familier. Projekterne er støttet af Eliteforskningscenter AgeCare og Syddansk Universitet.

Artikler fra forskningssamarbejdet:

Til top