Spring til hovedindhold

Tidligere adjungeret professor: REHPAs rolle forpligter

Professor Rod Taylor takkede af efter seks år som adjungeret professor hos REHPA som keynote speaker ved hjerterehabiliteringskonferencen i april 2023. Han vil fortsat arbejde med forskning i hjerterehabilitering i Danmark og ser frem til fremtidige muligheder for at samarbejde med REHPA.

Siden 2017 har professor Rod Taylor, Glasgow University (tidligere University of Exeter) været tilknyttet REHPA som adjungeret professor, har han arbejdet med hjerterehabilitering.

Han har været involveret i projektet ’Rehabilitation Enablement in Chronic Heart Failure’ (REACH-HF), et hjemmebaseret hjerteprogram udviklet i Storbritannien til mennesker med hjertesvigt.

I forbindelse med tilpasningen af det fælles engelske og danske projekt (DK:REACH) siger han:

Til trods for de umiddelbare ligheder i vores sundhedsvæsen har det været interessant at se forskellen mellem Storbritannien og Danmark – både i forventningerne fra patienterne, samt i den rolle rehabilitering har i et patientforløb. Det ser ud til, at danskerne er mere villige til at tage digitale interventioner til sig. Samtidig vil danskerne også hellere have informationer serveret i små bidder.

Professor Rod Taylor

Han fortsætter:

Det har overrasket mig lidt, hvor meget vi skulle tilpasse REACH-HF til en dansk kontekst. På overfladen er der ikke stor forskel på patienterne, men konteksten er afgørende for, at implementeringen bliver en succes. Og jeg er overbevist om, at jeg kan bruge nogle af de ting, jeg har erfaret i min tid ved REHPA, i min videre forskning. Jeg er meget taknemmelig over at have været tilknyttet REHPA som adjungeret professor. Vi har lavet mange vigtige og spændende projekter sammen, og jeg har selv fået ny viden med mig også.

Rod Taylor mener blandt andet, at rehabilitering i Storbritannien med fordel kan gøres mere digital.

Demografien ændrer sig, og digitale redskaber bliver mere og mere udbredt, derfor er det vigtigt, at rehabiliteringen følger med, så vi kan tilbyde den bedste rehabilitering til befolkningen. For mig er det vigtigt, at digitaliseringen bliver et valg, som mennesker, der har brug for rehabilitering, kan vælge til.

Rod Taylor

REHPAs nationale rolle

REHPAs rolle, som nationalt videncenter, er unik, både i Danmark, men også i Storbritannien, bemærker Rod Taylor.

REHPAs unikke rolle inden for rehabilitering på hjerte- og kræftområdet giver mulighed for krydslæring på tværs af felterne. Patienterne har nogen af de samme udfordringer, og der tror jeg, de fagprofessionelle kan lære meget af hinanden, om hvordan de forskellige udfordringer håndteres og inspirere hinanden til bedre behandlinger. Det er en af REHPAs vigtigste opgaver at formidle disse generiske tilgange.

REHPA er en akademisk organisation, samtidig med at der er en praktisk tilgang og en føling med, hvad mennesker med livstruende sygdomme har behov for igennem arbejdet i REHPA Forskningsklinik. Det er en klar styrke for REHPA at kunne spænde så vidt.

Rod Taylor

REHPA og Rod Taylor har ud over REACH-HF også samarbejdet tæt om hjerterehabiliteringsprojekter i Bangladesh (ACROSS projektet).

Jeg synes, at vi på den nordlige halvkugle har en forpligtelse til at udbrede vores viden – ikke kun på den nordlige halvkugle, men også til vores partnere på sydlige halvkugle, ofte i lav- og mellemindkomstlande, hvor der er meget få tilbud om hjerterehabilitering og meget lidt viden om effekten og vigtigheden af det.

Rod er tiltrådt et nyt adjungeret professorat ved Institut for Psykologi og Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det giver forhåbentlig mulighed for fremtidige samarbejder mellem ham og REHPA.

Til top