Spring til hovedindhold

Populært materiale om at vende tilbage til arbejde under eller efter en kræftsygdom er genoptrykt

Center for Kræft og Sundhed, København og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har genoptrykt boksen ’Tilbage til arbejde’, der giver information til borgere, ledere, kollegaer og sundhedspersonale om at vende tilbage til arbejde under eller efter en kræftsygdom.

At vende helt eller delvist tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt på grund af kræft forbindes af mange med at vende tilbage til en mere normal hverdag. Men at vende tilbage til arbejde kan være svært for både den, der vender tilbage til arbejdet, for kollegaerne og for lederen.

I 2019 udarbejdede Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation materialet ”Tilbage på arbejde”. Materialet består af en boks med en folder til borgeren, der skal vende tilbage til arbejde, en til borgerens leder og en til borgerens kollegaer.

Ud over boksen til borgeren er der også en folder til de sundhedsprofessionelle, der arbejder med borgere med kræft i den erhvervsaktive alder.

Materialet kan gratis bestilles via CKSK, modtageren betaler kun for portoen.

Konkrete råd

Alles landets kommuner modtog materialet i efteråret 2019. Derudover blev der trykt 1.100 bokse, som kommunerne efterfølgende kunne bestille, når de løb tør. I løbet af sommeren 2021 var lageret tomt, og materialet er derfor blevet genoptrykt.

Materialet har været populært, og derfor er vi glade for at kunne genoptrykke det. Vores interne evaluering af materialet viser, at det er lykkedes at udarbejde et let forståeligt og tiltalende materiale, som både borgerne, kollegaer, ledere og sundhedspersoner er glade for. Når vi allerede nu er nødt til at genoptrykke materialet, må vi have ramt et behov, og et format der ’virker’,

siger fysioterapeut og ph.d.-studerende Maria Aagesen fra REHPA.

Sammen med specialkonsulent Carina Wedell Andersen fra CKSK er hun ansvarlig for projektet.

Alle fire foldere har flere konkrete gode råd til, hvordan man bedst kommer tilbage på arbejdet, og hvordan andre kan hjælpe en borger tilbage på arbejde efter eller med en kræftsygdom.

En af de kommuner, der har været glade for at bruge materielt, er Herning kommune.

Jeg har været glad for at have noget at give til de borgere, hvor arbejdet eller det at vende tilbage til arbejdet på den ene eller den anden måde har været en udfordring,

siger Susanne Grarup, forløbskoordinator ved Sundhedsfremme og Forebyggelse i Herning Kommune.

Kvalitet og substans

Borgere, der er færdigbehandlet for kræft, bliver sjældent ”sit gamle selv” igen efter behandling og rehabilitering. De vil som regel stå et meget andet sted i livet.

Når de skal tilbage til job, kan de blive bekymrede for de forventninger, de tror, der er fra lederens side samt venner og kollegaers forventninger og ikke mindst deres egne forventninger til dem selv. Her synes jeg, materialet kan være med til skabe ro og synliggøre, at vejen tilbage på jobbet ofte er en længere proces med flere muligheder for blandt andet rolig optrapning i tid, særlig tilrettelæggelse af opgaver og arbejdstider,

fortæller Susanne Grarup.
Tilbage på arbejde
Tilbage på arbejde

Boksen er af god kvalitet, og layoutet er med til at understøtte vigtigheden af indholdet.

Materialet er dejligt overskueligt og med en substans, så borgerne kan bruge det. Mit indtryk er, at borgerne bliver glade for at få det med hjem, og de er også glade for at have noget at kunne give til deres leder og kollegaer.

Susanne Grarup

Materialet er gratis og bestilles via CKSK’s hjemmeside, modtageren betaler kun for portoen.

Materialet kan også downloades som PDF på www.sundhed.dk/info/arbejde og rehpa.dk (se links nedenfor).

Til top