Spring til hovedindhold

Tværsektorielt samarbejde styrkes gennem kendskab

Temadage, dialogmøder og en oversigt over kommunale tilbud har gjort det lettere at sende patienter fra Afdeling for Kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital videre til kommunale rehabiliteringstilbud

Det er lettere at gribe telefonen, når man ved, hvem der sidder i den anden ende. Det lyder simpelt, og alligevel er det sandt. Tre temadage har betydet, at samarbejdet mellem kræftafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Sundhedsklynge Midt i Region Hovedstaden er lettere. Hospitalet og de ni kommuner i Klynge Midt har med penge fra ’BYG BRO-puljen’ i Region Hovedstaden styrket det tværsektorielle samarbejde.

Fælles møder

Ud over de tre temadage har kommunerne og Afdeling for Kræftbehandling også været på besøg hos REHPA. Her fik de indblik i REHPAs arbejdsmetoder og nogle af de projekter, der sætter fokus på behov på tværs af diagnoser.

Oplæg og dialog til Sundhedsklynge Midts besøg hos REHPA

Alle kommuner blev også inviteret til dialogmøder i forbindelse med opstarten af senfølgeklinikken på Herlev og Gentofte Hospital.

– Jeg har været meget imponeret over, at alle kommuner er mødt op til dialogmøderne om senfølgeklinikken. Det har helt sikkert gjort samarbejdet lettere, at vi ved, hvem hinanden er, sagde Camilla Balle, rehabiliteringskonsulent på Afdeling for Kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital.

Fælles overblik

Afdeling for Kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital har, med input fra kommunerne, lavet en oversigt over tilbud og kontaktpersoner i kommunerne. Den skal være med til at sikre, at borgerne får bedre tilbud, når de bliver udskrevet efter et kræftforløb.

– Kommunerne er gode til at holde hånden under borgere, der har eller har haft en alvorlig sygdom, når altså de får opgaven overleveret fra sygehuset. Derfor er det vigtigt, at vi får overleveret patienterne godt til kommunerne, fortalte Camilla Balle.

Patienterne har typisk en behovsvurderingssamtale ved deres anden behandling på Afdeling for Kræftbehandling. Det er ikke sikkert, at en patient er klar til at tale om rehabilitering og høre, hvilke tilbud kommunerne har, på det tidspunkt.

– Det kan være svært at overskue at skulle transportere sig til en anden adresse i sin egen kommune, når man også er i gang med kræftbehandling. Men der har vi glæde af at have et overblik over både tilbud og kontaktpersoner i kommunerne. Så kan vi sørge for, at kommunen eventuelt selv tager kontakt til en patient, når de er kommet hjem og har mere overskud til at tale om de kommunale tilbud, sagde Camilla Balle.

Vi samler kræfterne

På udflugten til REHPA fortalte Camilla Balle sammen med fysioterapeut Sigrid Fonsdal fra Herlev Kommune deltagerne om konkrete samarbejder på tværs af kommune og hospital.

I Klynge Midt i Region Hovedstaden har otte af kommunerne lavet et samarbejde, der hedder ’Vi Samler Kræfterne’. Det drejer sig om kommunerne: Egedal, Rudersdal, Ballerup, Herlev, Furesø, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk. De samarbejder om at tilbyde diagnosespecifikke rehabiliteringshold til borgere, der har haft kræft. Da de enkelte kommuner ikke har borgere nok til at oprette diagnosespecifikke hold, tilbydes den type hold i stedet i udvalgte kommuner for alle relevante borgere i de otte kommuner.

Der er hold til mennesker med eller efter:

  • Brystkræft
  • Prostata og inkontinens
  • Prostatakræft og antihormonbehandling
  • Lungekræft
  • Hoved-halskræft
  • Blandede diagnoser.

Der er desuden et puls og styrke-hold til de borgere, der har glæde af det. Derudover bliver borgere i kommunerne tilbudt samtaler og hjælp til energiforvaltning. Ydermere har de fleste kommuner også en diætist tilknyttet.

Til gavn for borgeren

– En vigtig del af projektet er også forløbskoordination. Det er svært at finde rundt i kommunejunglen, og det vil vi gerne hjælpe borgerne med, sagde Sigrid Fonsdal.

Målet med dialogmøderne, temadagene og udflugten til REHPA var at skabe et bedre kendskab til hinandens arbejdsområder og opbygge relationer på tværs af kommuner og hospital. Det er fortsat målet.

– Det kommer helt sikkert patienterne til gavn, når vi kender hinanden og kender til de tilbud, vi hver især har. Jeg oplever blandt andet, at lægerne ikke er så bekymrede for at spørge ind til patienternes psykosociale behov, når de ved, hvad de kan sende en patient videre til i en kommune, sluttede Camilla Balle.

Oplæg om kommunal rehabilitering ved Sundhedsklynge Midts besøg hos REHPA
Til top