Spring til hovedindhold

Unge og kræft: REHPA netværksmøde for fagprofessionelle

REHPA står bag netværket for sundhedsprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge med kræft. Netværket arbejder med, hvordan vi bedst støtter unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering og palliation de unge skal/kan tilbydes i Danmark. Ligeledes er der i netværket fokus på organiseringen af de unges rehabilitering og palliation. Det er et åbent netværk, og nye medlemmer er velkomne.

28. maj2019 – program– Download som PDF

10.00 – 10.15 Ankomst, kaffe og te

10.15 – 10.25 Velkommen og dagens program

10.25 – 11.20 Tilbud for unge kræftramte og deres kærester – med fokus på parforholdet, ved psykoterapeut Lone Rønholt og psykolog Gitte Bowman Bak, rådgivere ved Kræftens Bekæmpelse København

11.20 – 11.30 Pause

11.30 – 12.15 Hvordan inddrages netværksskabende aktiviteter som led i rehabiliteringen? Ved ungekoordinatorer Anette Borup, Afdeling for blodsygdomme, og Lise Jensen, Børne- og Ungeafdeling, Aarhus Universitetshospital

12.15 – 13.00 Frokost (egne madpakker eller køb i kantinen)

13.00 – 13.30 Gruppedrøftelse af ”netværksskabende aktiviteter” på baggrund af Anette og Lises oplæg

13.30 – 13.50 Opsamling fra gruppedrøftelser

13.50 – 14.05 Kaffepause

14.05 – 14.35 Rundvisning i Frirum 1, ved Anette og Lise

14.35 – 14.45 Næste netværksmøde – forslag til form og indhold

14.45 – 15.00 Afrunding af dagen og farvel

Tilmelding

Senest den 8. maj 2019 til forløbs-og projektleder, sygeplejerske og master i sundhedsantropologi Dorthe Søsted Jørgensen på: dorthe.sosted.jorgensen@rsyd.dk

Find vej

Palle Juul-Jensens Boulevard 35, 8200 Aarhus N, indg. C, Universitetstorvet plan 1 (ned af trappen) ved siden af Frirum 1.
Letbane-stop: Anvend indgang G eller F og gå mod indgang C mod krydspunkt C210; drej til venstre frem til trappe på højre side, som fører ned til Universitetstorvet.

Til top