Spring til hovedindhold

Vejledning om lindrende behandling til patienter med livstruende sygdomme er opdateret

Styrelsen for Patientsikkerhed har opdateret vejledningen om medikamentel palliation i juni 2018, og dermed ophæves Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2002.

Den opdaterede vejledning forholder sig til den gældende opfattelse af palliation som de indsatser, der skal tilbydes for at forbedre livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom, og deres pårørende.

Vejledningen omhandler både nogle generelle rammer for anvendelsen af lægemidler til symptomlindring og nogle specifikke rammer for anvendelsen af morfin og midazolam (et beroligende lægemiddel) til såkaldt palliativ sedering.

Vejledningen giver gode forklaringer på de begreber, som den anvender – og rammerne sættes i forhold til det lovgrundlag, som forpligter læger til at sikre den nødvendige medicinske lindring af den enkelte patient (autorisationsloven) og som tillader behandling af uafvendeligt døende med de lægemidler, der er nødvendige for lindring, selvom de eventuelt kan fremskynde dødstidspunktet (Sundhedsloven).

I forhold til palliativ sedering gør vejledningen en del ud af at omtale kriterier, udførelse og overvågning. Omtalen af overvågning lægger op til, at palliativ sedering kun sjældent kan foregå uden for hospitalet eller hospice, hvilket kan være imod den døendes ønske om at dø hjemme. Enkelte europæiske lande har etableret multidisciplinære teams, som giver mulighed for at yde palliativ sedation i hjemmet. Deres resultater giver anledning til at overveje, om det samme kan etableres i Danmark. I så fald åbner den aktuelle vejledning også mulighed for det.

Alt i alt virker den opdaterede vejledning operationel, og den leverer gode argumenter for at inkludere de farmakologiske muligheder i den palliative indsats – undervejs i et forløb af uhelbredelig, fremadskridende sygdom.

Læs mere og download den opdaterede vejledning hos Styrelsen for Patientsikkerhed (linket er ikke længere tilgængeligt), men vejledningen findes på retsinformation.dk