Spring til hovedindhold

Vi kan lære af hinandens implementeringserfaringer

Der behøver ikke være langt fra idé til handling, men der kan være langt fra vision til adfærdsændring. Dansk Implementeringsnetværk (DIN) havde til deres årsdag netop fokus på at det først er når en vision omsættes til handling at den giver værdi.

Overskriften på Dansk Implementeringsnetværks (DIN) årskonference 2022 var ’Fra overordnet vision til konkret adfærdsændring’.

Der udarbejdes hvert år mange strategier, politikker og projekter. Men det er først, når de omsættes til handling i en organisations yderste led at de skaber reelle forandringer. Her er effektiv implementering en nødvendighed. Derfor satte DIN fokus på hvordan overordnede visioner og strategier – gennem effektiv implementering – om- og oversættes til konkret adfærd.

Både offentlige og private organisationer delte deres erfaringer og perspektiver på, hvordan de har håndteret processen, så der sker en adfærdsændring i praksis.

Perspektiver fra konkrete implementeringsprojekter og forskning

– At få en vision til leve er en lang og krævende proces – præcis som al anden implementering. At udvikle visionen er det sjove – det lange seje træk er at etablere og fastholde den. På dagen blev det tydeligt, at udfordringerne med at omsætte visioner til konkret adfærd i meget høj grad er de samme på tværs af velfærdsområderne i det offentlige, men også på tværs af det offentlige og det private. Vi kan derfor lære meget af hinandens implementeringserfaringer, sagde Bo Jensen, formand for DIN.

Deltagerne delte erfaringer i forskellige workshops, hvor blandt NCC, STAR, Københavns Kommune, Socialstyrelsen og Odense Kommune delte deres erfaringer med implementeringen af konkrete projekter, og Promentum delte tips til hverdagsimplementering.

Derudover holdt Mads Leth Jakobsen, ledelsesforsker vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse holdt oplæg om hvordan ledelsesforskning kan gøre os klogere på implementering.

Bente Bjørnholt, seniorforsker fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd delte også sit forskningsperspektiv på at gå fra vision til adfærd med folkeskolereformen som case.

Omkring 100 deltagere var med til årsmødet, der blev holdt i Odense.

Til top